Folkehelseundersøkelse i tre fylker

Innbyggerne i Vestfold og Agder-fylkene skårer høyt på spørsmål om god helse, trivsel og sosial støtte. Men det er også kjønnsforskjeller og sosiale forskjeller i helse og levevaner, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Publisert Sist oppdatert

Flere kvinner enn menn spiser sunt og er fysiske aktive, og kvinner drikker mindre alkohol enn menn, ifølge de foreløpige resultatene. Folkehelseundersøkelsen ble gjennomført i perioden mai 2014 til mars 2017. Forskerne så på en rekke variabler om helse, blant annet livsstilsfaktorer, skriver fhi.no

Skjevt  fordelt

– Disse positive funnene for befolkningen som helhet, skjuler imidlertid at god helse og levevaner ikke er likt fordelt. De foreløpige resultatene viser både kjønnsforskjeller og sosiale forskjeller, sier områdedirektør Knut-Inge Klepp ved Folkehelseinstituttet (FHI).

-Fra tidligere undersøkelser vet vi at kvinner er mer opptatt av helsen og har mer helsefremmende vaner enn menn. Det ser vi tendens til også i denne undersøkelsen, sier Klepp.

Menn og kvinner med høy utdanning eller inntekt har jevnt over bedre helse sammenlignet med de som har lav utdanning eller mindre inntekt. Det gjelder for eksempel egenvurdert helse, psykiske helseplager, mestring og hvor fornøyd man er med livet. Det samme bildet finner man også for levevaner. Både kostholdsvaner og røyking er sosialt skjevt fordelt.

Landsnivå

Samlet sett bekrefter denne undersøkelsen langt på vei det som er observert på landsnivå, i tillegg til at den gir innsikt i lokale forskjeller, som man ikke finner i andre rapporter, ifølge Folkehelseinstituttet.

Til sammen deltok 22 702 personer i de tre fylkene. Av disse svarte 9 692, noe som ga en svarprosent på 42,7.

Undersøkelsen ble gjennomført gjennom et samarbeid med Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, mens dokumentasjonsrapporten fra prosjektet er utført på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, opplyser Folkehelseinstituttet i en presentasjon av resultatene på fhi.no.

Ett av målene var å utvikle maler for hvordan lokale folkehelseundersøkelser kan gjennomføres. Se

Fylkeshelseundersøkelser blant voksne, maler for innhold og gjennomføring» fra 2016.
Powered by Labrador CMS