Større helseforskjeller i Norge enn i flere andre land

Mens de sosiale helseforskjellene har minsket i flere europeiske land, er trenden motsatt i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Sosiale ulikheter når det gjelder helse er faktisk større i Norge enn i flere andre europeiske land, i følge Folkehelserapporten for 2018. Der kommer det frem at kvinner og menn med lengst utdanning i Norge i snitt lever fem til seks år lengre enn de med kortest utdanning. 

De geografiske forskjellene er også store. I de kommunene med høyest gjennomsnittlig levealder lever menn opptil 10-12 år lengre enn i de kommunene med lavest levealder. For kvinner er de tilsvarende forskjellene 8-10 år. 

Vi lever stadig lengre

Nordmenns forventede levealder befolkningen sett under ett er nå 81 år for menn og 84 år for kvinner. Dette er blant verdens høyeste, men skjevhetene innad i befolkningen er altså stor. Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg sier hun er bekymret over utviklingen som viser de store sosiale helseforskjellen.

– Det er viktig at vi jobber på tvers av sektorer slik at vi får med oss alle, sier Stoltenberg.

Forsker på sosial ulikhet 

Bjørn Heine Strand er seniorforsker i Folkehelseinstituttet og har forsket på sosiale ulikheter i mange år. Han sier at ulikhet i folks levevaner er mye av grunnen til forskjellene vi ser.

– De som har lengre utdanning og høyere inntekt har ofte sunnere kosthold og er mer fysisk aktive. Men det er først og fremst røyking som skaper de sosiale forskjellene i samfunnet i dag. Det er fem ganger flere røykere i gruppen med grunnskoleutdanning enn de med høyskole- og universitetsutdanning, sier han. 

Rapporten viser de samme sosiale forskjellene hos innvandrere som i befolkningen forøvrig. 

Samfunnsforhold

Selv om røyking og andre levevaner forklarer mye av forskjellen er det ifølge Strand for enkelt å skyve ansvaret over på individet. 

– Helse og levevaner oppstår ikke i et vakuum, det henger tett sammen med samfunnsforhold, sier han.

Levevaner er sterkt påvirket av familie, miljø, økonomi og kultur.

– Sosiale helseforskjeller er urettferdige og et tap for enkeltpersoner, familier og samfunnet, sier Camilla Stoltenberg. 

Du kan lese mer om Folkehelserapporten 2018 her.

Powered by Labrador CMS