Høyres Erlend Svardal Bøe åpner for helse-samarbeid med andre aktører.

Folkehelse: Høyrepolitiker åpner for samarbeid med treningssentre og idrettslag

– Det er de (fastlegene, red.anm.) som er portvokterne i helsetjenesten. De må også være åpne for å kunne samarbeide med andre typer aktører for å få til dette, enten det er et idrettslag eller et treningssenter, sier Høyres Erlend Svardal Bøe i et stort intervju med Dagens Medisin.

Publisert

– Skal vi lykkes fremover med å håndtere at det blir stadig flere eldre, og skal vi lykkes med å ta ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, er vi nødt til å legge til rette for mer forebygging, og for at den enkelte kan ta mer ansvar for egen helse. Vi kommer ikke utenom, fortsetter Svardal Bøe til avisen. 

Intervjuet kan du lese i Dagens Medisin. 

For dårlige på forebygging 

– I Norge er vi for dårlige til å tenke på forebygging og tidlig innsats, mens vi tenker veldig mye på behandling. Det er jo naturlig fordi de mest sårbare pasientene, som har størst behov, må få hjelp.  

Mer forebygging og tidlig innsats kan sørge for at ikke fullt så mange kommer dit at de trenger behandling, poengterer Svardal Bøe, som er medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.  

– 70 prosent av nordmenn oppnår ikke aktivitetsanbefalingen til Helsedirektoratet. Det er ganske alarmerende, sier han til nettstedet. 

Økning i overvekt og inaktivitet 

– Når det gjelder folkehelsemålene som Norge har satt seg, har vi lykkes med mye. Det er for eksempel færre som røyker og færre som får hjerte- og karsykdom. Men det er fortsatt en økning når det gjelder fedme, overvekt og inaktivitet. Da mener vi at vi må sette inn støtet på disse områdene. 

Svardal Bøe understreker at fysisk aktivitet er et veldig godt dokumentert virkemiddel for å forebygge livsstilssykdommer og bidra til bedre helse og livskvalitet. 

Vil styrke frisklivssentralene, men også ha alternativer 

Tall fra Helsedirektoratet viser at det i 2022 var 222 kommuner der innbyggerne har tilgang til frisklivssentral – som tilsvarte 62 prosent av kommunene. Det var en nedgang fra 2020 og 2021, da andelen var henholdsvis 66 og 65 prosent.  

Høyrepolitikeren mener dette tilbudet bør styrkes og gjøres tilgjengelig for flere. Samtidig mener han det bør være mulig å ta i bruk annen kompetanse som finnes i samfunnet, for eksempel i treningssentre eller idrettslag, for å nå målet om å bedre folkehelsen i Norge.  

Spent før fremleggelsen av helse- og samhandlingsplanen 

Da Stortinget behandlet folkehelsemeldingen i fjor sommer, og flertallet gikk inn for økt bruk av «grønn resept», påpekte regjeringen ifølge Dagens Medisin at det er behov for videreutvikling av tilbudet med hjelp til livsstilsendring og mestring.  Regjeringen viste så til at dette skal være tema i den varslede Nasjonal helse- og samhandlingsplan som egentlig skulle kommet i fjor.  

Forrige uke sa helseministeren i Stortinget at planen kommer 1. mars. 

Svardal Bøe er spent på hva som kommer i planen på dette feltet.  

Powered by Labrador CMS