Maner til innsats mot ungt utenforskap

Helsedirektør Bjørn Guldvog understreket betydningen av tidlig innsats for ungdom som faller utenfor skole og arbeidsliv i sin årstale for 2017.

Publisert Sist oppdatert

- For mange barn og unge faller utenfor. For mange går glipp av tilstrekkelig utdanning og kommer seg ikke inn i arbeid og samfunnsdeltagelse. Dette gir helseutfordringer for resten av livet, sa helsedirektøren.

Se Bjørn Guldvogs årstale i opptak (youtube.com)

I NAVs nyeste statistikk er det 1. 046 uføre mellom 20 og 29 år. Tallet er ifølge talen så godt som doblet de ti siste årene. Den raskest voksende gruppen uføre er unge under 30 år med psykiske vansker. Blant uføre under 39 år skyldes nesten 60 prosent psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser.

Det store bildet

Guldvog understreket samtidig at mye går bra i Norge, og at vi på flere områder er i verdenstoppen.

- Norge har den laveste barnedødeligheten i Europa, og høy overlevelse av alvorlig sykdom som kreft, hjerne- og hjerteinfarkt. Vi har de siste 15 årene hatt den største nedgangen i tobakksrøyking i Europa og vi har et forholdsvis lavt alkoholkonsum blant unge, påpekte Guldvog.

Ifølge helsedirektøren har ungdom – som gruppe – aldri har hatt det bedre.

- Tallene er for høye 

– Når jeg likevel velger å løfte frem ungt utenforskap er det med bakgrunn i frafallstall, uføretall og tallene over selvrapporterte psykiske plager og lidelser. Disse tallene er simpelthen for høye, sa Guldvog, og pekte på følgende:

  • Én av fem fullfører ikke videregående skole, og om lag én av ti faller helt utenfor både skole- og arbeidsliv. Dette har vært nesten uendret de siste 20 årene.
  • Det er en tendens at ungdommer er mer stresset og de sover altfor lite. Ungdom mellom 16 og 19 år sover i snitt to timer mindre enn anbefalt.
  • Ungdom melder om psykiske symptomer og lav selvfølelse.
  • Flere familier er blitt fattige. Sosial ulikhet disponerer for sykdom og utenforskap.

– Det handler om å sette inn riktig innsats til riktig tid for å kunne avbryte og endre skadelige livsmønstre, sa Guldvog i helsetalen 2017.

Se også: Rapport: Nøkkeltall for helsesektoren (bruk nettleseren Chrome for raskere nedlasting av tabeller og grafer i rapporten)

Powered by Labrador CMS