Usikkert om frisklivssentralene gir ønsket effekt

Kunnskapssenteret har oppsummert forskning om effekter av organisert oppfølging for å fremme endring av fysisk aktivitet og kosthold.

Publisert Sist oppdatert

Det er høyst usikkert om tiltakene Frisklivssentralene tilbyr gir effekt. Det viser en ny systematisk oversikt som Kunnskapssenteret har utført på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dette skriver Kunnskapssenteret på sine nettsider.

Individuelt og gruppe

- Vi delte inn tiltakene i to kategorier: veiledning med oppfølging fra tre måneder inntil et år og veiledning med oppfølging i mer enn et år. Veiledningen ble gitt individuelt og eller i gruppe, sier prosjektleder og forsker Eva Denison ved Kunnskapssenteret.

Tiltakene varierte i intensitet og innhold, men tilsvarte samlet sett det som tilbys i frisklivssentraler, med både individuell og gruppebasert veiledning og mulighet til å delta i veiledet trening og praktiske øvelser relatert til kosthold.

Stor usikkerhet

- Vi fant at det er stor usikkerhet knyttet til om, og i hvilken grad disse tiltakene bidrar til økt fysisk aktivitet eller bedret kosthold over tid. Det skyldes både at resultatene varierer fra ingen effekt til stor effekt, og at kvaliteten på dokumentasjonen er høyst variabel. Det foreligger ikke dokumentasjon som tyder på at oppfølgingstid på mer enn ett år gir bedre resultater enn på under ett år, og direkte sammenlikninger mangler, forklarer Denison til Kunnskapssentert.no.

Kostnader, sideeffekter og uønskede hendelser fant forskerne minimalt med informasjon om.

- Forskningsfeltet preges av store metodologiske utfordringer, fremfor alt mangel på standardisering av utfall og metoder for å måle fysisk aktivitet og kosthold, og mangel på langtidsoppfølging av resultatene, avslutter Denison.

Den systematiske oversikten inkluderer 38 studier av tiltak som likner de som gis i frisklivssentraler og hvor tiltaket varte mer enn tre måneder.

Les hele publikasjonen: Effekter av mer enn tre måneders organisert oppfølging på fysisk aktivitet og kosthold hos personer med økt risiko for livsstilsrelatert sykdom

Saken ble først omtalt på www.kunnskapssenteret.no.

Powered by Labrador CMS