Forbundsleder i NFF, Gerty Lund, bruker ferien på hytta på fjellet, men legger ikke jobben fra seg.

Sommerprat med Gerty Lund:
– Vi har en unik mulighet til å nå politikerne i høst. Den må vi bruke.

Forbundsleder i NFF, Gerty Lund, tar aldri helt fri fra jobben. I multemyra i fjellheimen hender det at hun ser løsninger hun ikke ellers ser i en travel hverdag på kontoret. Ni rapporter, og over 3000 sider, er lest denne våren og skal svares ut. Lund har nok å tenke på i sommer.

Publisert Sist oppdatert

Hvem: Forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) Gerty Lund.

– Det begynner å bli litt tomt i gangene i lokalene til NFF, men du er her fremdeles. Når er det sommerferie for deg, og hva er planene?

– Dette er min siste uke før ferie. Jeg har blitt så "gammel" at jeg har fem uker i år. Jeg har ikke de store planene, men mannen min og jeg er enige om at hytta på fjellet er tingen når det er ferie - så vi skal bruke tiden der, med en og annen avstikker.

– Det høres deilig ut. Er du en som klarer å koble helt av, og legge jobben bort i ferien?

– Nei, det går ikke med denne jobben. Jeg følger alltid med på det som skjer, i tilfelle det skulle dukke opp saker vi må gå inn i. Men det er en del av stillingsbeskrivelsen, og når du går inn i en sånn type jobb, er du derfor innstilt på å aldri ta helt fri. Det å gå i fjellheimen, i multemyra i sesong, og bare la tankene flyte fritt, da sveiper man også innom jobb. Men sånn finner jeg også svarene på en del ting jeg har gått og grublet på, som jeg ikke har funnet løsningen på i hverdagen på kontoret. Det å ha tid til å tenke, er også en form for ferie for meg.

– Og hvilke problemstillinger er det du sveiper innom da?

– Da handler det om det forbundet har stått oppe i den siste tiden. Denne våren har vært veldig spesiell. Det har kommet ni rapporter og planer - til sammen over 3000 sider - fra Helse- og omsorgsdepartementet med flere. Alle disse skal leses. Noen er allerede lest, og svart ut, slik som Helsepersonellkommisjonen, Kvinnehelseutvalgets rapport, Folkehelsemeldingen og Sykehusutvalgets rapport. Men flere gjenstår.

Det å ha tid til å tenke, er også en form for ferie for meg.

Gerty Lund
Forbundsleder NFF

– Leser du alle rapportene, perm til perm?

- Nei, jeg er så heldig å ha mange gode mennesker som jobber i sekretariatet i NFF med meg, i tillegg til engasjerte aktører "der ute", slik som for eksempel NFFs Faggruppe for Kvinnehelse og flere klinikere som blir berørt av innholdet, som også er inne i bildet med sine stemmer når slike rapporter skal leses og vurderes.

– Vil du si at det optimistisk lesning, stort sett?

– Ja. Og det som gjør meg litt stolt er de mange stedene i rapportene fra Helse- og omsorgsdepartementet hvor jeg kan gjenkjenne formuleringer fra innspill NFF har kommet med i forkant. Da leser jeg veldig ivrig videre, for å se om det er flere steder vi har blitt hørt. I tillegg synes jeg at flere forslag og tanker som beskrives i rapportene, for eksempel nå fra Ekspertutvalget for allmennlegene, som åpner for muligheter også for fysioterapeuter. Og derfor er det nyttig lesning - for vi må se muligheter og være på ballen, så ikke togene ruller ut fra stasjonen uten at vi fanger opp muligheter for fysioterapeuter til å være med.

– Men det kan være spennende lesning. I påsken bytta jeg ut Nesbø med rapporter.

- Et drøyt halvt år har gått siden Hovedlandsmøtet, hvor du ble gjenvalgt som Forbundsleder for NFF. Hvordan vil du beskrive det siste halve året? Hva har vært viktige seiere for NFF?

– Det som har vært godt med dette halvåret er at ting har falt mer på plass. Nye mennesker i Forbundsstyret gir en frisk ny giv. Vi har sortert unna, og fått ryddet bort en del administrative arbeidsoppgaver. Vi har mer «drive» enn tidligere. Det er en seier. I tillegg har vi fått mer frihet i samarbeid, dialog og bevegelse med andre aktører og representanter gjennom hele året - for eksempel Spekter, KS og Virke, etter at pandemien roet seg. Vi har hatt større arbeidsro. Det fremmer godt samarbeid og gode relasjoner.

– I tillegg opplever jeg at Unio ser behovet for å støtte oss innenfor området selvstendig næringsdrift, og det må vi si er et positivt resultat av jobbing innad i "Unio-familien".

Vi må se muligheter og være på ballen, så ikke togene ruller ut fra stasjonen uten at vi fanger opp muligheter for fysioterapeuter til å være med.

Gerty Lund
Forbundsleder NFF

– Og hvor gjenstår det fremdeles arbeid?

– Fremover må vi fokusere på å følge opp rapporter og høringssvar, som det er mange av i løpet av høsten. Det er nok å ta tak i. Men det viktigste nå, fremover mot kommune- og fylkestingsvalget i september, er å benytte anledningen til å treffe politikerne. Det har jeg også oppfordret medlemmene våre til å gjøre. Vi er mer enn 10300 medlemmer i NFF. Hvis alle disse går ut og spør politikerne som står på stand i 356 kommuner: Hvilke planer har du for folkehelsearbeid? Hvordan skal vi få ned ventetiden for fysioterapi? Hvordan skal vi forbedre rehabiliteringstilbudet i kommunen? Hvis alle våre medlemmer spør, ja, da blir vi fort en "snakkis" blant kommunepolitikerne, som blir nødt til å spørre seg hvilken politikk som føres på disse områdene. Vi har en unik mulighet nå. Den må vi bruke.

– Du skal få gi en "klapp på skuldra" til de fysioterapeutene som leser oss nå i sommer. Noen få velvalgte ord. Er du klar?

– Bare noen få ord? Ok da!

– Først, mange fysioterapeuter er på vei ut i en velfortjent ferie nå. Hvilke ord vil du sende med dem?

– Vi trenger alle ferie. Nyt ferien, og bruk tiden med de du har rundt deg nå. Du vet aldri hva som skjer i morgen. Og, pasientene trenger du ikke ta med deg ut i skogen eller på sjøen, de kan bli igjen på kontoret. Hent energi og nyt.

– Og den gjengen fysioterapeuter som fremdeles holder hjulene i gang på jobb?

– De gjør en fantastisk jobb. Det er mange som jobber mens vi andre er på ferie. Det er nødvendig for å holde samfunnet gående. Til deg som jobber, vær stolt av jobben du gjør gjennom sommeren, og så håper jeg at du får mulighet til å ta fri på et annet tidspunkt.

– Vi har også de som ble uteksaminert som fysioterapeuter nå i vår, som sikkert er spente på tiden etter sommeren hvor de skal ut i arbeidslivet. Hva vil du si til dem?

– Først, dere som skal ut i turnus, husk at det er ingen som forventer at du er ferdig utlært selv om du har hatt siste eksamen. Man lærer stadig noe nytt, det gjør også jeg - og jeg er over 60. Vær ydmyk på det du ikke kan, og ikke vær redd for å spørre. For dere som er ferdig med turnus: Vi vet at det ikke er lett å få fast jobb som fersk fysioterapeut, men ikke vær engstelig for vikariatene. Det kan være en smart løsning, som gir masse nyttig erfaring fra ulike områder. Slik startet jeg også selv.

– Og til de som er ferdig i turnus, men kanskje bekymrer seg for om arbeidsmarkedet har plass til enda en fysioterapeut?

– Samfunnet har behov for deg. Det er ikke noe å lure på. Det som er utfordringen er at det ikke finnes noe normering på hvor mange fysioterapeuter det skal være per 10 000 innbyggere i en kommune. Da blir fysioterapeutstillingene en salderingspost på kommunens budsjett. Men, det er behov for deg. Vi jobber for å få flere stillinger og avtalehjemler på plass.

– Helseministeren har vist at hun ser behovet, med tanke på fysioterapiutdannelsen som nå opprettes i Elverum. Man kan stille spørsmål til om dette er smart, med tanke på at vi har et overskudd av fysioterapeuter, men dette er flere år frem i tid. Det er også en generasjon fysioterapeuter som går av med pensjon, som skal erstattes. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at vi kommer til å trenge 2800 flere fysioterapeuter frem mot 2040. Alt i alt, blir det behov for flere fysioterapeuter fremover.

– Helt til sist: Fullfør setningen "Det blir ikke sommer uten ..?

– Mygg og brennmaneter.

Powered by Labrador CMS