Mer forebygging - bedre risikovurdering

Helsedirektoratet har nå publisert en revidert retningslinje for behandling av hjerte- og karsykdommer. Målet er økt forebygging og bedre risikovurdering.

Publisert

Sammen med de tre andre ikke-smittsomme kroniske sykdommene kreft, diabetes og kols står hjerte- og karsykdommer for nær 80 prosent av den premature dødeligheten før 70 års alder.

Risikokalkulator

I den reviderte retningslinjen presenteres en ny risikokalkulator for kardiovaskulære (hjerte- og kar) hendelser og død. Risikofaktorer som for eksempel kolesterol, blodtrykk og røyking har endret seg mye i befolkningen de siste årene. Derfor var det viktig med en ny risikokalkulator, skriver Helsedirektoratet.

Mens den tidligere risikokalkulatoren bare anga risiko for død av koronar hjertesykdom, angir den nye også 10-års risiko for akutt ikke-dødelig eller dødelig hjerneslag eller hjerteinfarkt, eller død av koronar hjertesykdom.

Livsstil og forebygging

Direktoratet påpeker videre at endring av ugunstige levevaner fortsatt er sentralt for å forebygge sykdom.

I tillegg til risikovurdering er blant annet kartlegging av levevaner, råd om livsstilstiltak samt bruk av forebyggende legemidler viktige temaer i retningslinjen. Hjelp til røykeslutt for de som fortsatt røyker er det viktigste tiltaket for å forebygge hjerte- og karsykdommer, men etter hvert som andelen røykere går ned er også andre tiltak viktige, understreker Helsedirektoratet: Økt fysisk aktivitet, hjelp mot overvekt, et sunnere kosthold, og medikamentell forebygging rettet mot høyt blodtrykk og kolesterol.

Powered by Labrador CMS