Personlige erfaringer

Publisert Sist oppdatert

Denne spalten er åpen for pasienter, pårørende, fysioterapeuter og annet helsepersonell. Enhver interessant og lærerik erfaring med relasjon til fysioterapi kan formidles. Maks. antall ord: 1500. Legg ved underskrevet samtykkeerklæring dersom dette er aktuelt.

Antallet ord inkludert tittel, ingress, adresser, minibiografier, referanser og tabell-/figurtekster.

Teksten innledes med en ingress på maksimalt 60 ord, som gir leseren et inntrykk av hva artikkelen handler om.

Det vil ofte være naturlig å dele teksten i to deler, der den første delen inneholder selve pasienthistorien, og den andre en kort diskusjon rundt emnet. 

Powered by Labrador CMS