Forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund og Spekters forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård.

Enige i forhandlingene for sykehusfysioterapeutene

- For våre medlemmer i sykehusene er årets resultat totalt sett tilfredsstillende, sier NFFs forbundsleder Gerty Lund. Resultatet gir samlet sett en ramme omtrent som frontfaget.

Publisert

1600 NFF-medlemmer omfattes av Spekter-oppgjøret, som inkluderer helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus. De nye minstelønnssatsene er økt med mellom 0,9 prosent og 2,2 prosent. Det generelle tillegget er på 0,8 prosent til alle, og ytterligere 0,8 prosent til spesialfysioterapeuter med ansiennitet over 16 år.

- Størstedelen av våre medlemmer er spesialfysioterapeuter med lang ansiennitet, og disse får et lønnsløft på mellom 1,6 og 2,2 prosent. Disse medlemmene har både høy kompetanse og lang erfaring, og vi er fornøyde med at vår motpart er enig i at kompetanse skal lønne seg, sier Gerty Lund, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund.

På Norsk Fysioterapeutforbunds nettsider kan du lese detaljene om oppgjøret.

Gerty Lund og assisterende forhandlingssjef Stine Malerød i det de gikk inn i forhandlingene torsdag.

Viktig å øke minstelønnssatsene

- Vi ser at minstelønn har blitt normallønn for mange, og det var viktig for oss å øke minstelønnssatsene. Samtidig er punktet om lønnsvurdering av nyansatte skjerpet fra «kan» til «skal». Dette forplikter arbeidsgiver til å foreta en reell vurdering av lønn ved ansettelse, sier hun.

Forbundslederen sier at de kjempet for et ekstra tillegg til medlemmer i lederstilling, men at dette ikke lot seg gjøre i årets økonomiske situasjon. Temaet blir derfor viktig i oppgjøret i 2021, understreker hun.

Ingen lokale forhandlinger

Partene ble enige om at det ikke blir lokale forhandlinger i 2020, men at det skal gjennomføres lokale forhandlinger i 2021.

Powered by Labrador CMS