Stipendiat Odd-Einar Svinøy måtte ta permisjon fra phd-stillingen og jobber nå ni måneder klinisk. Slik unngår han å gå tom for penger i prosjektet før han rekker å rekruttere nok pasienter til studien sin.

Korona forsinker forskning

Fysioterapeut og stipendiat Odd-Einar Svinøy opplevde full stans i pasienter til artrosestudien sin på grunn av korona. 11 av 29 prosjekter med støtte fra Fysiofondet er blitt forsinket.

Publisert Sist oppdatert

Stipendiat Odd-Einar Svinøy ved OsloMet satte i gang en studie for å finne ut om artrosepasienter som får pasientundervisning før hofteoperasjon, kommer seg raskere igjen etterpå.

-Studien skal inkludere 110 til 120 pasienter som skal hofteopereres. I mars ble det full stans på sykehusene på grunn av korona. Det varte til sommeren. Jeg måtte ta permisjon fra phd-stillingen min og jobber nå ni måneder klinisk isteden, for å unngå at vi går tom for penger i prosjektet før vi rekker å rekruttere nok pasienter. Jeg fortsetter samtidig med rekrutteringen av pasienter ved siden av jobb, for ikke å havne enda mer bakpå, sier Svinøy.

Ber om forlengelse

Stipendiaten er ikke alene. Fra Fysiofondet får Fysioterapeuten opplyst at elleve prosjekt har bedt om forlenget prosjektperiode. To phd-prosjekter har bedt om utsatt oppstart til slutten av året. Ett formidlingsprosjekt tildelt i vår ble avlyst på grunn av korona. Flere utdanningsstipend rapporterer også om forsinkelser, opplyser Eline Rygh i fondet. De resterende har klart å finne måter å gjøre justeringer på som gjør at de holder seg innenfor rammene.

Forsinkelsene knyttes i stor grad til rekruttering av pasienter til studiene fysioterapeutene skal utføre, opplyser Rygh.

Fleksible rundt økonomiske følger

Fysiofondets styreleder Eilin Ekeland sier at de vil vurdere hver enkelt sak, om prosjekter må utvide tidsrammen og dermed søker om ytterligere bevilgninger.

- Vi har en intensjon om å være fleksible, sier hun.

Eilin Ekeland, styreleder i Fysiofondet

På spørsmål om Fysiofondet framover kommer til å prioritere søknader som går på forskning på korona, som rehabilitering etter senskader, sier hun at dette ikke har vært diskutert så langt.

-Vi er avhengig av at det kommer gode søknader inn, sier styrelederen.

Halvveis i rekrutteringen

Stipendiat Odd-Einar Svinøy forteller at han nå er halvveis med rekrutteringen av pasienter.

-Det er ikke ideelt, men samtidig må man bare prøve å gjøre det beste ut av situasjonen og konsentrere seg om de tingene man kan kontrollere. Med koronasituasjonen må det bare ta lengre tid, selv om det er kjipt, sier han.

Powered by Labrador CMS