Illustrasjon: colourbox.com
Illustrasjon: colourbox.com

Oppfølging av lungefunksjon ved traumatisk, høy ryggmargsskade

Forskere ved Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet skal se på effekten av tiltak som følger opp lungefunksjon i akuttfasen hos pasienter med traumatisk, høy ryggmargsskade.

Publisert Sist oppdatert

Komplikasjoner knyttet til lungefunksjon er den vanligste årsaken til sykdom og død blant personer med ryggmargsskader. Det er allerede utarbeidet en norsk «ABC om ryggmargsskader for helsepersonell», men her er tiltak for å følge opp lungefunksjon og -komplikasjoner lite omtalt, ifølge kunnskapssenteret.no.

Kunnskapsoppsummering

- Vi vil oppsummere forskning om effekten av tiltak for å følge opp lungefunksjon ved høy, traumatisk ryggmargsskade. Oppsummeringen skal brukes til å oppdatere fagprosedyrer om å ivareta lungefunksjonen ved akuttbehandling i sykehus hos personer med høy ryggmargsskade, sier forsker og prosjektleder Kristin Thuve Dahm ved Folkehelseinstituttet til nettstedet.

Det er Fysioterapienheten, Barnemedisinsk avdeling, Kvinne- og Barneklinikken ved Oslo universitetssykehus, som har bedt om denne kunnskapsoppsummeringen, som skal fullføres første halvår 2017.

Vurderer tiltakene

Forskerne håper å finne svar på to spørsmål: For det første vil de undersøke effekten av tiltak for å følge opp lungefunksjon i akuttfasen hos disse pasientene, og dernest virkningen av lungefunksjonstrening for å forebygge og behandle sekretproblematikk og dårlig hostefunksjon.

I 2014 ble det innlagt 131 pasienter med ryggmargskade til spesialisert rehabilitering i Norge. Av disse hadde 66 prosent traumatisk ryggmargsskade, og det er flere menn enn kvinner som pådrar seg slike skader, ifølge Kunnskapssenterets prosjektplan.

Pasientgruppen får redusert forventet levetid, beregnet til en tredel sammenliknet med normalbefolkningen. Nivået og omfanget av skaden i ryggmargen har stor betydning for hvilke motoriske, sensoriske og fysiologiske konsekvenser skaden gir.

Powered by Labrador CMS