Ryggsmerter kobles til risiko for tidlig død

En australsk studie viser mulig sammenheng mellom ryggsmerter og økt risiko for tidlig død.

Publisert Sist oppdatert

Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykmelding og uførhet i Norge, men forskningen på feltet samsvarer ikke med hva dette koster samfunnet, ifølge forskning.no.

Tvillingstudie

Australske og danske forskere har fulgt 4390 danske tvillinger siden 1995. Deltakerne i studien var over 70 år gamle.

Studien viste at deltakerne som hadde hatt vondt i ryggen hadde 13 prosent større risiko for å dø hvert år, sammenliknet med de som ikke hadde rapportert ryggsmerter.

Forskerne tror ikke det er noen direkte årsakssammenheng, og man peker på at det er en sannsynlighet for at ryggsmerter gir eldre mennesker en dårligere helsetilstand generelt.

Lav status

Professor Jan Sture Skouen ved Universitetet i Bergen forteller om store sosiale forskjeller i den norske befolkningen når det kommer til muskel- og skjelettlidelser.

– Ofte tilhører pasienter med langvarige uspesifikke nakke- og ryggplager samfunnets lavere sosiale lag, sier han til forskning.no.

Skouen forsker selv på området, som han mener har lav status i forskningskretser.

– Når forskningsfeltet er så upopulært, handler det sannsynligvis mye om pasientenes status. Svake grupper har tradisjonelt fått mindre oppmerksomhet også i medisinsk forskning.

Skouen mener helseforetakene må løfte feltet frem via øremerkede forskningsmidler.

Vanskelig område

Det er vanskelig å finne klare årsakssammenhenger som kan gi informasjon om hvordan forebygging eller behandling bør utformes, ifølge Paul Jarle Mork, professor ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU.

Han understreker at ryggpasienter er ikke en homogen gruppe, og at lidelsene er sammensatte og komplekse.

Les mer her.

Powered by Labrador CMS