Illustrasjonsfoto: colorbox.com

Raskere tilbake med «Raskere tilbake»

Fungerer tiltaket «Raskere tilbake» for pasienter med korsryggsmerter, og hvordan innvirker psykologiske faktorer på sykefraværet? 

Publisert

En nylig publisert artikkel fra en prospektiv kohortstudie gir enkelte svar på disse spørsmålene. Studien er gjennomført under ledelse av Margreth Grotle – professor ved Institutt for fysioterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Man har studert ett års forløp av sykefravær og klinisk utfall hos pasienter med langvarige korsryggsmerter som er henvist til «Raskere tilbake»-tiltak. I tillegg har man sett på hvorvidt psykologiske faktorer ved oppstart har påvirket sykefraværet etter tolv måneder.

Kostbare korsrygger

Korsryggsmerter er den vanligste helseplagen i Norge, og følgelig den hyppigste årsaken til langtidssykmeldinger og uføretrygd. Kostnadene for samfunnet er store, og man opererer med et beløp på mellom 25 og 30 milliarder kroner årlig.

«Raskere tilbake» ble etablert i 2007, som en tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester. Målet har vært å så sykmeldte tilbake i arbeid, og fange opp dem som er i fare for å bli sykmeldt. Fysioterapeuten har omtalt tiltaket tidligere – du kan lese mer her (LENKE).

Utvalg og metode

Samtlige ryggpasienter som ble henvist til Tverrfaglig Ryggpoliklinikk ved Ålesund sjukehus i løpet av ett år ble invitert til å delta i studien, som totalt inklinerte 131 pasienter. Standardiserte spørreskjemaer ble benyttet ved inklusjon, og etter tre og tolv måneder.

98 prosent av disse responderte ved tre måneder, mens tallet var 88 prosent etter tolv måneder.

Raskere tilbake

Resultatet av studien viser at andel sykmeldte ble redusert kraftig i løpet av de tolv månedene man fulgte pasientene. Sykefraværet ved tolv måneder gikk ned fra 65 til 33 prosent ved tolv måneder, og en signifikant reduksjon i sykefraværsdager og forbedring i kliniske utfallsmål ble også observert.

Psykologiske faktorer viste seg også å ha stor innvirkning på hvorvidt «Raskere tilbake»-tiltaket fungerte for pasientene. Emosjonelt stress og katastrofetanker ved inklusjon i studien økte risikoen for sykefravær ved tolv måneder.

Forskerne konkluderer med at et godt organisert tverrfaglig «Raskere tilbake»-tiltak kan redusere sykefravær hos pasienter med langvarige korsryggsmerter. Unntaket er pasienter med høyt skår på psykologiske faktorer som emosjonelt stress og katastrofetanker.

Les hele artikkelen her

Powered by Labrador CMS