Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Inaktivitet nesten like farlig som røyking

Unik svensk studie viser at dårlig fysisk kapasitet er nesten like farlig som å røyke.

Publisert Sist oppdatert

I mer enn 45 år har svenske forskere fulgt menn fra de var 50 år og til de skulle ha fylt 99. Målet har vært å finne risikofaktorer for hjerteinfarkt og død, ifølge forskning.no.

Kun røyking verre enn inaktivitet

Som man ventet var røyking, høyt kolesterol og høyt blodtrykk blant faktorene som ga økt dødsrisiko. Mer overraskende var det at lav fysisk kapasitet ga høyere dødsrisiko enn både høyt kolesterol og høyt blodtrykk. Kun røyking er farligere ifølge studien.

– Fordelen ved å være fysisk aktiv gjennom hele livet er krystallklar, sier forsker Per Ladenvall ved Sahlgrenska Akademiet ved Universitetet i Gøteborg til forskning.no.

Forskerne mener det trolig er flere faktorer som bidrar. Ut over høyt blodtrykk og høye kolesterolverdier, har ofte mennesker som er i dårlig form insulinresistens eller dårlig blodsukkerregulering. De har også bestanddeler i blodet som gjør det lettere for blodpropper å dannes.

– I tillegg kan de ha dårligere motstandskraft mot sykdommer, slik at når de blir syke får det oftere dødelig utgang enn hos dem som er i god form, sier Ladenvall.

Oksygenopptak

Mennene i studien ble først testet da de var 54 år. Totalt 656 gjennomførte en treningstest hvor de skulle presse seg så langt de kunne. Allerede da, i 1963, var over hundre av mennene i så dårlig form at de ikke kunne gjennomføre testen.

Maksimalt oksygenopptak ble målt, og mennene ble for delt på tre grupper - lavt, middels og høyt opptaksnivå. Lavt opptak vil si 2 liter oksygen i minuttet, middels var 2,26 liter og et høyt opptak var på 2,56 liter.

Mennenes helse ble registrert hvert tiende år frem til 2012. Studien viste at jo høyere oksygenopptak mennene hadde, jo lavere var dødsrisikoen.

Studien finner du her.

Powered by Labrador CMS