Helsedata skal bli lettere tilgjengelig for forskere

Regjeringen bevilger 150 millioner kroner til en nasjonal analyseplattform for helsedata. Norge har over 70 ulike helseregistre, og flere av dem er bygget opp over lang tid.

Publisert Sist oppdatert

En ny analyseplattform kan gjøre disse dataene gjøres lettere tilgjengelig, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.
- Norge er i en unik posisjon i verden med det kunnskapsgrunnlaget vi har samlet gjennom helseregistrene og andre kilder til helsedata. Den posisjonen må vi jobbe godt for å beholde fremover, sier helseminister Bent Høie.

Tungvint

Fra forskere og andre brukere har det i lang tid blitt påpekt at tilgangen til helsedata har vært tungvint og ressurskrevende. Det gjelder særlig prosjekter som trenger data fra flere forskjellige kilder. I slike tilfeller må brukerne søke om tilgang fra hvert enkelt register og ingen har ansvar for å ivareta helheten. Regjeringen har derfor besluttet at det skal utvikles en helseanalyseplattform som skal forenkle og effektivisere tilgangen til helsedata, primært til forskningsformål.

- Norske forskere skal slippe å vente så lenge på tilgang til data som de gjør i dag. Det er ineffektivt. Vi ønsker at de skal bruke tiden sin på forskning og ikke på venting. Særlig håper jeg at dette vil gjøre situasjonen bedre for doktorgradsstipendiatene, som bare har tre år på seg til å fullføre avhandlingen. Jeg vet at for en del av dem er ventetiden en kilde til betydelig stress og uro, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

70 helseregistre

Regjeringen har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å utvikle en helseanalyseplattform. Det er satt av 50 millioner kroner årlig over Forskningsrådets budsjett i perioden 2018-2020 (til sammen 150 millioner) til arbeidet med å utrede og utvikle en nasjonal helseanalyse­plattform..

Konseptvalget for plattformen er fremdeles under utredning, men allerede 21. mars ble nettstedet helsedata.org lansert. Nettstedet vil i første omgang omfatte 70 norske helseregistre – 16 lovbestemte nasjonale helseregistre og 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre, blir det opplyst i pressemeldingen.

Kilde: www.regjeringen.no

Powered by Labrador CMS