Illustrasjonsfoto: colorbox.com
Illustrasjonsfoto: colorbox.com

Unngå inaktivitet etter hjerneslag

Hjerneslagpasienter er mer utsatt for utmattelse enn andre. Men å holde senga er ikke løsningen, understreker forskere ved NTNU.

Publisert Sist oppdatert

En ny studie fra NTNU, basert på den tredje Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3), viser at én av tre pasienter som har vært utsatt for hjerneslag lider av utmattelse (fatigue) tre måneder etter slaget. Forekomsten blant jevnaldrende som ikke har hatt hjerneslag er én av ti, ifølge forskning.no.

257 pasienter fra 11 lokalsykehus ble inkludert i studien. Disse hadde hatt hjerneslag i løpet av de siste fjorten dagene, og samtlige ble matchet med en HUNT3-deltaker av samme alder og kjønn. Spørsmålet til deltakerne var: Føler du deg stort sett sterk og opplagt eller trøtt og sliten?

Dersom man rapporterte fem eller høyere på en skala til syv, ble man vurdert som utmattet.

Økt risiko

Motorisk aktivitetsnivå i rehabiliteringsperioden etter hjerneslaget hadde ingen vesentlig innvirkning på risikoen for å være utmattet tre måneder senere, men man fant at jo mer tid pasienten brukte i senga, desto høyere var risikoen for utmattelse.

– For å redusere utmattelse tror vi det er viktig å unngå for mye inaktiv tid i senga i akuttfasen og dessuten ha fokus på å behandle smerte, depresjon og andre faktorer som kan ha innvirkning på at pasienten opplever fatigue. I tillegg tror vi at tilpasset fysisk aktivitet kan være viktig, sier Anne Hokstad, en av forskerne bak studien, til forskning.no.

Sammensatt sykdomsbilde

Blant slagpasientene hadde hele 84 prosent en annen alvorlig sykdom før de fikk hjerneslag, mens tilsvarende tall fra kontrollgruppen var 66 prosent.

– At pasientene var sykere enn andre på samme alder også før de ble rammet, er sannsynligvis også en årsak til at forekomsten av utmattelse er høyere i etterkant av et hjerneslag. Dette har vi imidlertid ikke fått undersøkt grundig nok i denne studien, forteller Hokstad.

Les mer her.

Powered by Labrador CMS