Pasienter som hadde fått psykomotorisk fysioterapi, skåret bedre enn kontrollgruppa på både livskvalitet, smerte og selvbilde. Det viser en ny randomisert kontrollert effektstudie fra forskerne f.v Cecilie Fromholt Olsen, Astrid Bergland og Kirsten Ekerholt.
Pasienter som hadde fått psykomotorisk fysioterapi, skåret bedre enn kontrollgruppa på både livskvalitet, smerte og selvbilde. Det viser en ny randomisert kontrollert effektstudie fra forskerne f.v Cecilie Fromholt Olsen, Astrid Bergland og Kirsten Ekerholt.

Overrasket over rask psykomotorisk effekt

For første gang er det gjennomført en effektstudie på psykomotorisk fysioterapi. Forskerne er overrasket over at behandlingen så ut til å ha effekt allerede etter seks måneder.

Publisert Sist oppdatert

- Dette er pasienter som skårer lavere enn normalbefolkningen på livskvalitet. Det er flott at de oppgir både bedre livskvalitet, mindre smerte og bedre selvbilde etter psykomotorisk fysioterapi. De er mer herre eller dame over eget liv, sier førsteforfatter Astrid Bergland. Hun er professor i fysioterapi ved Fakultet for helsefag ved Oslomet.

Bergland og to andre forskere ved OsloMet publiserte nylig den første randomiserte kontrollerte effektstudien innen psykomotorisk fysioterapi. Forskerne fikk 105 deltakere, og det var færre deltakere enn de hadde håpet. Bergland kaller det et førsteskudd som gir et forskningsgrunnlag videre. Hun understreker at det trengs flere kvantitative studier, men mener at funnene i studien deres likevel er ganske overbevisende.

Skåret høyere i seks kategorier

En gruppe fikk behandling i seks måneder, mens en kontrollgruppe ikke fikk behandling. Deltakerne besvarte spørreskjemaer både før seksmånedersperioden startet og etter.

De som fikk behandling, skåret bedre enn kontrollgruppen på seks av åtte SF-36-domener etter seks måneder: fysisk funksjon, smerte, generell helse, mental helse, sosial fungering og vitalitet. I tillegg opplevde pasientene at de hadde bedre selvbildet. SF-36 går på helserelatert livskvalitet. De to domenene som ikke viste positiv endring av helserelatert livskvalitet i forhold til kontrollgruppa, var fysisk rollefunksjon og emosjonell rollefunksjon. Her ble deltakerne spurt om de opplevde begrensinger i aktiviteter som følge av fysisk helse eller emosjonelle problemer.

Mindre smerter etter seks måneder

De tre forskerne skåler i vannglass over publiseringen av “The effect of psychomotor physical therapy on health‐related quality of life, pain, coping, self‐esteem, and social support” i det anerkjente tidsskriftet Physiotherapy Research International.

Tredjeforfatter Kirsten Ekerholt sier at pasientene på enkelte områder oppga et veldig høyt symptomtrykk før behandlingen.

- Mange pasienter som kommer til psykomotorisk fysioterapi har prøvd ulike former for behandling før, og har dette som «siste sjanse». Jeg ble overrasket over at de etter bare et halvt år oppga mindre smerter og at de mestret livet bedre. Vi hadde jo sett at en annen studie (M. H. Breitve et al) indikerte at slik fysioterapi er langtidsbehandling, sier Ekerholt. Inntil nylig var hun en av lederne for psykomotorisk videreutdanning ved OsloMet.

Etterspør effekt

Pasientene som ble med i studien oppga langt mer hodepine, ryggsmerter og nakkesmerter enn i normalbefolkningen. Ni av ti deltakere i studien var kvinner. Halvparten av de som deltok i studien, var sykmeldt. Bergland håper behandlingen muligens kan bidra til at noen kommer seg tilbake i jobb.

De tre forskerne tror at studien kan være viktig for å påvirke dem som sitter på pengesekken.

- Fysioterapeuter innen psykomotorisk fysioterapi har tidligere forsket på ulike gruppers erfaringer og dette er viktig. Men beslutningstakere etterspør effekt. De ønsker å se at det kan være en kostnadseffektiv behandling. Vi ser ofte at fysioterapeuter forsvinner først ut når stillinger skal kuttes, og blir erstattet med rimeligere yrkesgrupper. Det er viktig å få fram at psykomotorikerne utfører skreddersydd behandling, ikke generell trening, sier Ekerholt.

Også Bergland understreker tyngden i å kunne si at behandlingen er forskningsbasert.

Les mer i Fysioterapeuten nr. 6 som kommer i slutten av august. Der blir forskerne spurt om videre forskning, råd til fysioterapeuter om kropp og psyke og om ulike faktorer kan ha påvirket studien deres.

Powered by Labrador CMS