Er kunnskap fra kvalitativ forskning til å stole på?

Sammen med forskere i WHO og andre eksperter innen kvalitativ forskning, har medarbeidere ved Kunnskapssenteret utviklet et hjelpemiddel for vurdering av kunnskap fra kvalitativ forskning.

Publisert Sist oppdatert

Resultatet er «CERQual», som nylig ble publisert i PLOS Medicine, opplyser Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

CERQual står for “Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative research”. Denne tilnærmingen går ifølge Kunnskapssenteret ut på å vurdere fire elementer ved kvalitative forskningsfunn:

1) Metodologiske begrensninger ved kvalitative studier
2) Relevansen av studiene
3) Samsvar i resultater på tvers av studiene
4) Mengden av data

- Systematiske vurderinger

- Forskere som arbeider med kunnskapsoppsummering av kvalitativ forskning kan bruke CERQual til å vurdere, analysere og rapportere resultatene fra oppsummeringene. Beslutningstakere og andre brukere av forskning lurer gjerne på om de kan ha tillit til et forskningsresultat. CERQual er utviklet nettopp for å gjøre det enklere å foreta slike vurderinger på en systematisk måte, sier seniorforsker Simon Lewin i en kommentar på kunnskapssenteret.no.

Han er førsteforfatter på artikkelen som er publisert i PLOS Medicine: "Using qualitative evidence in decision making for health and social interventions: An approach to assess confidence in findings from qualitative evidence syntheses (GRADE-CERQual)".

Powered by Labrador CMS