Nye kutt i Helsebiblioteket.no

Helseforbundene i Unio reagerer kraftig på at helsebiblioteket.no igjen blir kuttet i bevilgningene i statsbudsjettet.

Publisert

Helsebiblioteket.no er en offentlig nettbasert tjeneste som gir gratis tilgang til kunnskapsressurser for helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten og for studenter. Der finner man internasjonale oppslagsverk, databaser, retningslinjer og prosedyrer, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser innenfor medisin og helsefag. Mye av innholdet er også fritt tilgjengelig for befolkningen.

-Økte ulikheter

- Regjeringens mål om kunnskapsbasert helsepersonell i alle helsetjenester over hele landet, får et skudd for baugen når en kutter i denne tjenesten. Kuttet rammer først og fremst personell i primærhelsetjenesten og sykehus som ikke er tilknyttet et universitet.  Det gir med andre ord økte ulikheter i helse-Norge, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

I et brev til Stortingets helse- og omsorgskomité ber forbundslederne i Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Radiografforbund om at politikerne bevilger 10 millioner ekstra til denne viktige tjenesten. – Helsebiblioteket.no er et nasjonalt fellesgode som gir lett tilgjengelig kunnskap til helsepersonell og studenter over hele landet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Les mer på Unio.no

Powered by Labrador CMS