Forskningen får Vær Varsom-plakat

Retningslinjene er først og fremst ment å være rådgivende, men brudd på flere av punktene retningslinjene omtaler kan også være brudd på lover og regler.

Publisert

Forskningsetikk er et tema som ofte først får offentlig oppmerksomhet når vi står overfor store fuskeskandaler – når forskere har forfalsket forskningsdata eller -resultater, plagiert andre eller begått andre grove brudd på god forskningspraksis. Men forskningsetikk handler om veldig mye mer enn fusk og fanteri. Det handler også om respekt for forskningsdeltakere og om forskningens bredere samfunnsansvar, både lokalt og globalt. Dette skriver Johanne Severinsen og Helene Ingierd, De nasjonale forskningsetiske komiteene i en artikkel publisert i Aftenposten Viten.

14 punkter

Denne uken lanserte De nasjonale forskningsetiske komiteene et sett med generelle forskningsetiske retningslinjer, en plakat med 14 punkter. Retningslinjene skal være et verktøy for forskere og samtidig være en bred inngangsport til å forstå forskningsetiske prinsipper, hensyn og krav også for de som ikke selv er forskere.

Fra før av finnes etablerte nasjonale retningslinjer for ulike fagfelt, men ingen som er allmenne og generelle nok til å kunne omfatte alle forskningsfelt og fagområder.

Les mer i Aftenposten Viten.

Her finner du forskningens Vær Varsom-plakat

Powered by Labrador CMS