Forbundsleder Fred Hatlebrekke. Foto: Kai Hovden

-Historisk gjennomslag i takstforhandlingene

- Dette er et historisk godt resultat som viser at det er politisk vilje til å satse på fysioterapi og fysioterapeuter, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke om årets takstforhandlinger.

Publisert Sist oppdatert

Han mener at gjennomslag for øremerkede midler for avtalefysioterapeutenes tilknytning til Norsk Helsenett, og kompensasjon for lavere inntektsutvikling i perioden 2007 til 2014, utgjør et historisk godt resultat.

– Regjeringen har i stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten tydelig gitt uttrykk for sitt ønske om å satse på fysioterapi. Dette ble fulgt opp i årets takstforhandlinger. Regjeringen ser at de er helt avhengig av fysioterapeutene for å lykkes i fremtidens kommunehelsetjeneste, sier Hatlebrekke.

Tallenes tale

Den fremforhandlede rammen er på 5,04 prosent, hvor inntekstelementet utgjør 2,4 prosent og kostnadselementet 2,8 prosent.

Ut over rammen er det satt av 32 millioner kroner for avtalefysioterapeuters tilknytning til Norsk Helsenett, og mer enn 30 millioner for å kompensere for den nevnte lave lønnsutviklingen.

Ifølge forbundslederen har NFFs dokumentasjon av lønnsutviklingen spilt en avgjørende rolle for løftet man nå opplever.

– Når vi ser rammen og midlene utenfor rammen under ett, må vi karakterisere årets takstoppgjør som ikke mindre enn historisk. Vi har fått gjennomslag for de aller fleste kravene våre i årets oppgjør. NFFs mangeårige påvirkningsarbeid har vært viktig for at vi kunne oppnå dette. Innspill fra NFFs medlemmer har vært meget verdifulle i denne sammenheng, sier Hatlebrekke.

Han understreker at det er svært viktig for fysioterapeuter å være på Norsk Helsenett. Dette er nødvendig for å kunne gi en samordnet tjeneste til pasientene.

- I den forbindelse er det også satt av penger til å videreutvikle EPJ-systemet (elektronisk pasientjournal, journ. anm.). Elektronisk kommunikasjon er viktig for samhandling og kvalitet på alle nivåer i helsevesenet. For oss har bedre tilrettelegging for tilknytning til Helsenettet vært et kjernespørsmål, sier forbundslederen.

Godt klima, tøffe forhandlinger

Vi ber Hatlebrekke gi sin vurdering av forhandlingsklimaet under årets takstoppgjør.

- Det var tøffe forhandlinger, men med gjensidig respekt fra de involverte partene. Staten og KS kom tidlig med tilbudet, som var politisk forankret, understreker han.

Hva med samarbeidet mellom NFF, Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF)?

- Det har fungert godt. I år hadde vi for første gang et felles krav til rammen i oppgjøret. Det var Thea Wessel Jørgensen, fungerende forhandlingssjef i NFF, som ledet forhandlingene om rammen for de tre organisasjonene. Da den var på plass forhandlet vi hver for oss, og det er jo i denne fasen pengene fordeles. Der var det motsetninger ettersom vi har ulike interesser, men samlet sett kom vi frem til et veldig godt resultat.

Er dette noe som kan virke samlende på de tre organisasjonene?

- Til dels. Det er vanskelig å si. NMF har helt klart sin målsetting, og det dreier seg kun om manuellterapi. Det er programmet og politikken deres. NFF har om lag 250 medlemmer som er manuellterapeuter. Vi jobber for dem også, men må samtidig se helheten.

Så én forening for fysioterapeuter ville vært det optimale?

- Selvfølgelig, det viser resultatet i disse forhandlingene. Det er ikke så store forskjeller mellom oss at det forsvarer tre separate foreninger.

Sterk laginnsats

Vi ber forbundslederen kommentere innsatsen som er gjort i NFF.

- Det har vært en kjempeinnsats som har strukket seg over flere år. Uten god støtte inn mot politikere og tillitsvalgte ville vi ikke fått dette til. Det ligger alltid et godt grunnarbeid bak, påpeker Hatlebrekke.

Og resultatet viser at det politiske Norge har fått øynene opp for fysioterapi?

- Ja, det vil jeg påstå. Det er åpenbart at det ligger politisk vilje bak dette. Her får vi øremerkede midler, og jeg oppfatter dette som et håndslag til fysioterapi og vilje til å satse på oss, sier Fred Hatlebrekke.

Les mer om forhandlingsresultatet på NFFs nettsider.

Powered by Labrador CMS