Ville kutte i hverdagsrehabilitering. Bystyret ville annerledes.

Kan ha reddet hverdagsrehabiliteringen i Fredrikstad

Et knapt flertall i Fredrikstad kommunes bystyre sørget ifølge et debattinnlegg i Fredriksstad Blad fredag for å sikre videre drift av Hverdagsrehabilitering og Grønlien aktivitetssenter i Fredrikstad kommune. Innlegget er underskrevet bystyrerepresentanter fra partiene Ap, SV, MDG, R, BYM, SP, PP og INP.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge referatet fra bystyremøtet formidlet av Fredriksstad Blad, ble det et knapt flertall (28 mot 25) for å bevilge 2 millioner kroner ekstra til Hverdagsrehabilitering. Det samme flertallet vedtok en ekstrabevilling på 2 millioner kroner til Grønlien aktivitetssenter.

Skulle kuttes – blir videreført

Begge disse seksjonene ble utsatt for kraftig budsjettkutt i desember, og ifølge Fredrikstad kommunes nettsider skulle personalressursene innen hverdagsrehabiliteringen fra januar 2024 tilpasses kommunens nylig vedtatte budsjett.

Det førte til at fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier ble flyttet over til andre tjenester i kommunen. Tilbake i hverdagsrehabiliteringsteamet stod da tre helsefagarbeidere.

Fortsatt uklarheter

Ifølge debattinnlegget skal «Team Hverdagsrehabilitering» nå videreføres. Hva dette har å si for fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier er fortsatt uklart, men Jens Fredrik Aas, regionleder for Osloområdet i Norsk Fysioterapeutforbund, går ut fra at disse blir en del av teamet:

Jens Fredrik Aas regner med at fysioterapeut igjen blir en del av teamet.

- Jeg regner med at fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier da igjen blir en selvsagt del av Hverdagsrehabiliteringstemaet i Fredrikstad kommune, og setter pris på at et flertall av politikerne har sett verdien av teamets viktige arbeid for kommunens innbyggere, sier han til Fysioterapeuten.

Powered by Labrador CMS