Fysiofondets nye styre. F.v. Eirik Grøneng, Caroline Hodt-Billington, Tove Bergan, Inger-Lise Aamot Aksetøy (vara), Irma Brandeggen Blaker, Hilde Lurås (vara), Vegard Pihl Moen (nestleder), Marianne Aars (leder), Erik Aarum. Ikke til stede: Jan Birger Løken (vara), Marie Pettersen (vara).

Marianne Aars ny leder av Fysiofondet

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (Fysiofondet) hadde årets første styremøte den 14. februar. Marianne Aars ble valgt til ny leder.

Publisert Sist oppdatert

Fysiofondet

Ifølge Fysiofondet.no ble Fondets vedtekter stadfestet av Sosialdepartementet i 1975, og endret av helse- og omsorgsdepartementet i 2017.

Fysiofondet er forankret i folketrygdloven og forskrift.

I 2020 ble midlene til det store nasjonale forskningsprosjektet FYSIOPRIM faset ut.

Fysiofondet er statlig finansiert, og får sine midler gjennom årlige forhandlinger.

Midlene forvaltes av et fondsstyre.

Egne vedtekter legger rammene for driften av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Her kan du lese mer om Fysiofondets vedtekter.- Å få åpne pengesekken som bidrar til økt faglig aktivitet og som muliggjør gjennomføringen av både forskningsprosjekter og etter- og videreutdanninger blant fysioterapeuter, har vært en glede. Dette vervet har vært det morsomste jeg har hatt, på tross av tidvis store utfordringer, sa den gang avtroppende leder av Fysiofondet, Eilin Ekeland, til Fysioterapeuten i desember.

I det samme intervjuet ga Ekeland ett klart råd til fondets kommende leder:

- Legg organisasjonspolitikken igjen utenfor styrerommet! Klarer man det, kan man diskutere hva som er faglig best og riktig å støtte. Man bør stille seg spørsmålet: hva trenger samfunnet - og dermed landets fysioterapeuter, mest? I stedet for å spørre hva de ulike fagorganisasjonene ønsker. Jeg tror at en slik felles praksis har vært årsaken til at fondet har fungert såpass godt de siste årene. Ja, vi er valgt fra ulike organisasjoner, men lojaliteten vår ligger hos fysioterapeutene og fagmiljøet generelt, sa hun.

- Jeg gleder meg!

Nå har altså det samme fondet fått ny leder - Marianne Aars. Hva er hennes tanker om sin nye rolle?

- Som leder av Fysiofondet blir det viktig å være tro mot de overordnede målene og oppgavene - å forvalte store midler på en klok måte og sørge for at tildelingene styrker fysioterapeuters kunnskap og kompetanse i tråd med samfunnets behov. Det blir viktig å få mer oversikt over - og innsikt i nasjonale (og internasjonale) strømninger som vil påvirke hvilke behov samfunnet og befolkningen har for fysioterapitjenester fremover. Og ikke minst blir det spennende å gå enda mer i dybden i de sakene og søknadene Fysiofondet skal behandle de neste årene. Jeg gleder meg til dette oppdraget!, kommenterer Marianne Aars til Fysioterapeuten noen dager etter at valget ble gjort kjent på Fysiofondets nettsider.

Aars jobber til daglig ved OsloMet - storbyuniversitetet. Her er hun førstelektor ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi.

Nytt styre

Det nye styret: Marianne Aars (leder), Vegard Pihl Moen (nestleder), Irma Brandeggen Blaker, Tove Bergan, Erik Aarum, Eirik Grøneng og Caroline Hodt-Billington. Vararepresentanter: Hilde Lurås, Marie Pettersen, Inger-Lise Aamot Aksetøy og Jan Birger Løken.

Les også:

Gir seg som leder av Fysiofondet: – Det morsomste vervet jeg har hatt

Stolt av FYSIOPRIM etter 10 år


Vi setter pris på å høre fra deg!

Har du tanker om saken du nettopp har lest? Vi i Tidsskriftet Fysioterapeuten setter pris på din tilbakemelding på våre saker. Er det andre temaer du ønsker å lese mer om? Har du forslag og gode tips? Du er velkommen til å ta kontakt med oss ved å sende en epost til Fysioterapeuten@fysio.no.Powered by Labrador CMS