Foto Søren Swensen
Foto Søren Swensen

Fysioterapeuter har søkt om 10 millioner til utdanning og forskning

Fysioterapeuter har søkt om litt over 8.6 millioner kroner til forskning, kvalitetssikring og formidling og 1,7 millioner til etter- og videreutdanning, viser tall fra Fysiofondet.

Publisert Sist oppdatert

I mars gikk fristene for å søke om fondsmidler fra Fysiofondet ut. 1. mars måtte alle som søkte om støtte til prosjektbeskrivelse, kvalitetssikring samt forskning og formidling ha sendt sine søknader. 15. mars var fristen for å søke om utdanningsstipend.

Totalt er det søkt om støtte på litt over 10 millioner kroner. Antallet søknader er noe færre enn tidligere.

- Det er vanskelig å si hvorfor vi har fått noen færre søknader i denne søknadsrunden. Samtidig får vi flere søknader til store forskningsprosjekt, sier daglig leder i Fysiofondet, Eline Rygh (bildet).

Nå starter behandlingsprosessen

Hvor mye som deles ut i år, vedtas av Fondsstyret. Nå skal alle søknadene kvalitet-vurderes. Formidlingsstipendet, forskningsstipend, kvalitetssikringsstipend og stipend til prosjektbeskrivelse behandles i fagkomiteen før Fondsstyret vedtar endelige tildelinger i mai. Søkerne får svar i juni.

De 61 som har søkt om utdanningsstipend får søknadene behandlet i april, og svar i begynnelsen av mai.

- Behandlingen av søknadene vil gå uavhengig av koronautbruddet. Fondsstyret møtes virtuelt, og alle som har søkt får svar når prosessen er gjennomført, sier Rygh.

Alle fysioterapeuter med norsk autorisasjon kan søke om midler fra Fysiofondet. Du trenger ikke være medlem i en fysioterapifaglig organisasjon.

Her er søknadsfristene fremover

Søknadsfristene for de ulike utlysningene varierer. Reisestipend kan du søke om fortløpende, og senest tre måneder innen reisen er foretatt.

Ønsker du å søke om penger til miljø-forskning og kunnskapsutvikling, er fristen 1. september. Forskningsstipend, kvalitetssikringsstipend, formidlingsstipend og stipend til prosjektbeskrivelse har frist to ganger i året – henholdsvis 1. mars og 1. september.

Frist for å søke utdanningsstipend er 15. mars og 15. september.  

Du kan lese mer om Fysiofondet og søknadsfrister HER.

Slik fordelte vårens søknader til Fysiofondet seg 

  • Fem stipend til forskningsprosjekt på tilsammen seks millioner kroner
  • Fire stipend til kvalitetssikringsprosjekt for tilsammen 960 000 kroner
  • Åtte stipend til formidlingsprosjekt for tilsammen 1.455.000 kroner
  • To stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse for tilsammen 240.000 kroner
  • 61 søknader til etter- og videreutdanning på tilsammen 1.7 millioner kroner

Søknadene fagfellevurderes av en fagkomite. Fondsstyret fatter vedtak om tilsagn og søkerne får svar i juni. Søknadene til utdanning behandles i mars og søkerne får beskjed om eventuell tildeling i april.

Powered by Labrador CMS