Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens mening.

Gerty Lund ser frem til å utvikle NFF videre.

Fra NFFs forbundsleder: Tanker i etterkant av landsmøtet

- Skal vi komme videre som organisasjon, må vi ta tak i det som binder oss sammen slik at organisasjonen ikke spriker på den måten jeg til tider opplevde gjennom årets landsmøte, skriver NFFs forbundsleder Gerty Lund i dette innlegget. 

Skrevet av Gerty Lund, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). 

Årets landsmøte er nettopp gjennomført. Et landsmøte med interessante og til dels utfordrende diskusjoner. Fra delegatene ble det stilt mange og gode spørsmål til oppklaring av postene i forslag til revidert rammebudsjett for 2024. For meg vitner det om delegasjoner som tar sitt verv på alvor og setter seg inn i sakene i forkant av møtet.

De nyutdannede fysioterapeutene tør å ta en stemme. Det lover bra for fremtiden.

Organisasjonsutviklingsposjektet

Den saken som skapte definitivt høyest temperatur, var sak 5.2 som var en sak fra forbundsstyret om å få satt av midler i budsjettet 2024 for å kunne gjennomføre et organisasjonsutviklingsprosjekt.

Jovisst fikk vi i forbundsstyret brynt oss på landsmøtet. Både i form av at enkelte mente selve saksfremlegget til saken om organisasjonsutvikling ikke var godt nok, til at vi ikke trenger å bruke penger på utviklingsarbeidet. Engasjement og gode spørsmål trenger vi, og jeg velger å tolke det som at alle innspill er ment fordi vi alle ønsker å gjøre Norsk Fysioterapeutforbund bedre. Spørsmålene og innspillene tar vi med oss når vi nå starter arbeidet.

Det som binder oss sammen

Jeg må innrømme at Per Bortens (Norges statsminister fra 1965 til 1971) uttalelse om at det å lede regjeringen var å sammenlikne med å bære staur, fór gjennom hodet mitt flere ganger gjennom dagen. Som gammel alpintrener skjønner jeg godt hva uttrykket betyr. Det er stor forskjell på å bære en bunt med slalåmstaur som er bundet sammen og en bunt som ikke er bundet sammen. Skal vi komme videre som organisasjon, må vi ta tak i det som binder oss sammen slik at organisasjonen ikke spriker på den måten jeg til tider opplevde gjennom årets landsmøte.

Jeg retter en stor takk til flertallet av delegatene som vedtok at det skal igangsettes et organisasjonsutviklingsprosjekt. Gjennom det håper forbundsstyret at vi skal få samlet laget for på den måten bruke minst mulig energi på å bære, slik at vi får en organisasjon som er samlet, fremtidsrettet og utadrettet. Det skal vi få til sammen. Avsetningen av midler i budsjettet i 2024 vil gi oss mulighet til å involvere hele organisasjonen slik at det blir mulig å enes og samles om veien videre.

Mer informasjon og deling

Informasjon er noe man sjeldent får for mye av. Det er noe vi som forbundsstyre må ta inn over oss. Vi må bestrebe oss på å informere om hva vi jobber med, dele tanker vi gjør oss om fremtiden og hvordan vi tolker de bestillingene som hovedlandsmøtet har satt oss til å forvalte, og kanskje ikke minst informere om de prioriteringene vi ser oss nødt til å gjøre. Jeg håper en videre utvikling av fysio.no kan gjøre det enklere for oss på mange områder. I tillegg har vi et utmerket tidsskrift i Fysioterapeuten som vi i forbundsstyret må ta i bruk. Det får være et nyttårsløfte fra oss til medlemmene.

Som medlemmer er dere alle medlemmer i en region. Vi har fem regionledere dere kan kontakte for å få hjelp og støtte fra. Disse kan også bringe saker inn til forbundsstyret – enten gjennom regionleder som sitter som representant for regionlederne i forbundsstyret eller regionlederne kan ta opp ting direkte med meg. Jeg som forbundsleder har 1,5 times møte med regionlederne hver mandag morgen.

La oss alle jobbe sammen for å finne de gode løsningene til beste for oss som fysioterapeuter og for vår profesjons plass i en stadig tøffere offentlig helsetjeneste - og en tøffere privat sektor.

Powered by Labrador CMS