Patrick Bjørge.

Frykter å gå glipp av erfarne klinikere i spesialistordningen - håper OsloMet snur i tide

Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatternes mening.

Publisert

Fra 2016 ble spesialistordningen gjort om, slik at mastergrad inngår som et krav for å kunne bli spesialist. Dermed er man nå avhengig av å komme inn på masterstudium som ansees som relevant for det feltet man ønsker å spesialisere seg innen. I tillegg til mastergrad er det krav om et 24 timers nettkurs i veiledning, to årsverk i spesialistfeltet tatt på hvilket som helst tidspunkt etter autorisasjon, samt ett eller to årsverk veiledet praksis (avhengig av om mastergraden er teoretisk eller praktisk) etter masterutdanningen.

Fra 2021 er masterstudium i fysioterapi gjort om ved OsloMet til masterstudium i helsevitenskap, og inntakskriteriene er også endret. Tidligere ble opparbeidet kompetanse vurdert i tillegg til karakterer fra bachelorstudiet, mens det nå utelukkende er karakterer fra bachelor som er tellende ved inntak. Dette betyr i praksis at dersom en erfaren fysioterapeut ikke har gode nok karakterer fra bachelorstudiet vil vedkommende måtte ta opp fag for å ha mulighet til å bli spesialist. Dette er svært forunderlig, for ikke å si urimelig å anta at fysioterapeuter med mangeårig arbeidserfaring kommer til å melde seg til bacheloreksamener for å forbedre karaktersnittet sitt.

det er svært uheldig for fysioterapifaget om det er slik at kun de gode teoretikerne under selve bachelorstudiet i har muligheten til å bli spesialister,

Opptakskriterier hos OsloMet skal jeg være forsiktig med å si for mye om, men det som opprører meg er at det i realiteten nå er slik at det er opp til karakterene fra bachelorstudiet avgjør om man kan bli spesialist gjennom OsloMet sitt mastergradsprogram. Jeg frykter med dette at vi går glipp av dyktige og erfarne klinikere i spesialistordningen, og mener det er svært uheldig for fysioterapifaget om det er slik at kun de gode teoretikerne under selve bachelorstudiet i har muligheten til å bli spesialister, da det å være en god fysioterapeut handler om så mye mer enn prestasjon under eksamen under studietiden på bachelorstudiet.

Jeg er nysgjerrig på om i det hele tatt NFF er klar over dette, og hva de eventuelt mener om at klinisk kompetanse ikke skal være gjeldende ved opptak til masterstudium da dette potensielt slår bena under det og selv velge å kompetanseheve seg til å bli spesialist?

Selv er jeg godt i gang med spesialistordningen etter gjennomført masterstudium i fysioterapi ved OsloMet, og for min egen del hadde det vært uaktuelt å ta opp fag fra bachelor for å få gjennomført masterutdanningen. Da hadde det heller fått være med spesialistordningen for egen del. Samtidig er jeg helt klar på at det var en stor fordel for studentene og læringen under masterutdanningen at vi også var erfarne klinikere på studiet. Jeg er nysgjerrig på om i det hele tatt NFF er klar over dette, og hva de eventuelt mener om at klinisk kompetanse ikke skal være gjeldende ved opptak til masterstudium da dette potensielt slår bena under det og selv velge å kompetanseheve seg til å bli spesialist?

Jeg forstår at NFF ønsker at spesialister skal ha mastergradsutdanning, men dersom kun bachelorkarakterer skal være gjeldende ved inntak på masterstudiet og bestemmende for om gode klinikere har mulighet til å bli spesialist mener jeg for fagets del at man må vurdere om ikke den gamle spesialistordningen var bedre for faget. Mest av alt håper jeg at OsloMet snur i tide og gjør en revurdering av inntakskriteriene til masterstudiet til det beste for både utbytte på utdanningen for studentene og for fysioterapifaget.

Powered by Labrador CMS