Anne Brit Brodal
Anne Brit Brodal

Fysioterapeuten: Som en fugl Fønix?

Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens mening.

Publisert Sist oppdatert

Skal si det er blitt skikkelig sprett i Fysioterapeuten! Som gammel redaktør av samme tidsskrift (nr. 09.1970 – 72!) har jeg ikke greid å skru av engasjementet for faget. Spesielt er jeg fremdeles like opptatt av hvor viktig et godt fagtidsskrift er for en profesjon og en organisasjon.

Da NFF i 2011 markerte vårt 75-års jubileum med et festskrift, ble alle Fysioterapeutens redaktører opp gjennom årene nevnt. For meg var det slående at ikke Helene Wessel Bolin ble framhevet. I hennes redaktørtid (1967 – 1970) ble et lite medlemsblad forvandlet til et profesjonelt tidsskrift. Jeg satt i redaksjonskomitéen i den perioden. Enkelte medlemmers forståelse av hva et tidsskrift er, var ikke helt på plass. En stillingsannonse kunne bli sendt på et prospektkort fra Gran Canaria, som ett eksempel. NFF sentralt var heller ikke alltid helt patent. Så sent som på 90-tallet forekom det at et leserinnlegg ble sensurert og refusert av sentralstyret.

Redaksjonen i Bolins tid gjorde bl.a. oppmerksom på:

· Et tidsskrift er ingen postkasse

· Et tidsskrift skal ha en mening

· Tidsskriftet er ikke et talerør for sentralstyret, snarere skal det være et korrektiv

Tidsskriftet forholdt seg i praksis til Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.

Siden har det rent mye vann i havet. I en periode sa jeg opp abonnementet. Jeg syntes ikke at jeg fikk en eneste ny tanke når jeg leste det. Det var hamrende kjedelig. Så oppdaget jeg tilfeldig at John Henry Strupstad jobbet som fagredaktør. Tingene endret seg - også på grunn av god journalistikk i redaksjonen.

Med dette som bakgrunn gledet jeg meg over redaktørens ”Vi har lagt på oss” i nr. 1.21. Spalter for meningsinnlegg er gjeninnført. Det ble tidligere sagt at debatten nok foregikk i faggruppene og på nett. Om det er riktig vet jeg ikke, men det kan uansett ikke erstatte debatten i et tidsskrift. Spalten ”Pasienterfaring” er ny. Så bra! Jeg spør meg om den rommer både fysioterapeuters erfaring som pasient, og pasienters erfaring med fysioterapi?

Fysioteraskøyten - fysioterapihumor i tidsskriftet tilbake i 1970-årene. Like aktuelt idag?
Fysioteraskøyten - fysioterapihumor i tidsskriftet tilbake i 1970-årene. Like aktuelt idag?
Fysioteraskøyten
Fysioteraskøyten

De siste avsnittene av redaktørens programerklæring var en overraskelse. Det er fremdeles medlemmer som ikke ser og aksepterer verdien og betydningen av at Fysioterapeuten forholder seg til de to plakatene. Må virkelig redaktøren bruke tid på å få knesatt det prinsippet, etter så mange år? Jeg synes ikke at det er oss verdig som profesjon.

Anne Brit Brodal, pensjonert fysioterapeut og tidligere redaktør i Fysioterapeuten

Powered by Labrador CMS