Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatters mening.

Jan Frode Rønning, en av fem regionledere i NFF.

Mork Rehabiliteringssenter: En verdifull ressurs som bør bevares

- Som profesjonsforbund ser vi hvordan forslaget om nedleggelse og flytting kan påvirke både pasienttilbudet og arbeidsforholdene for de ansatte, skriver Jan Frode Rønning.

Skrevet av Jan Frode Rønning, regionleder i NFF Region Midt

Norsk Fysioterapeutforbund appellerer til styret i Helse Møre og Romsdal om å revurdere forslaget om flytting av Mork Rehabiliteringssenter til Ålesund sjukehus. Som profesjonsforbund ser vi hvordan forslaget om nedleggelse og flytting kan påvirke både pasienttilbudet og arbeidsforholdene for de ansatte. Grunnet lang reisevei til Ålesund må de ansatte ufrivillig se seg om etter ny jobb og forlate sitt spesialområde. Noe som fører til at verdifull kompetanse, bygd opp over lang tid, vil gå tapt for Helse Møre og Romsdal.

Det rapporteres om en økning i antall personer med kroniske sykdommer og antall eldre i befolkningen, noe som øker behovet for rehabilitering. I revidert utviklingsplan HMR 2023–2026 beskrives fare for høy turnover av helsepersonell i Helse Møre og Romsdal. Videre skrives det: «Dersom vi greier å hindre ein del av fråfallet som skuldast faktorar som vi kan påvirke, vil vi behalde verdifull kompetanse og redusere behovet for nyrekrutteringar». Nedleggelse og flytting av rehabiliteringstilbudet ved Mork er en faktor Helse Møre og Romsdal kan påvirke!

Norsk Fysioterapeutforbund oppfordrer til å se på helhetlige løsninger i stedet for å fokusere på kortsiktig økonomisk vinning. Løsninger som gjør at både pasientene og de ansatte blir ivaretatt. Mork Rehabiliteringssenter har over år bygget opp en solid kompetanse og er, med sin beliggenhet, et unikt tilbud til sårbare pasienter som trenger spesialisert behandling. Helse Møre og Romsdal bør sikre videreføring av et etablert miljø og velfungerende rehabiliteringstilbud i Volda.

Powered by Labrador CMS