Regionleder Hans Leo Dagsvik.

Om å bli sett og synliggjøre fysioterapi

Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens mening.

Publisert Sist oppdatert

Nylig har flere sykehusfysioterapeuter tatt til orde for at NFF bidrar for lite med å synliggjøre deres rolle og innsats, og at det dermed kan oppleves som lite relevant for fysioterapeuter i sykehus å være medlem av NFF.

Jeg har forståelse for frustrasjonen. Helt siden Samhandlingsreformen har det vært mest fokus på endringene i kommunehelsetjenesten. På toppen av det har vi vært gjennom en lengre prosess med kommunesammenslåinger, som også har fått mye oppmerksomhet. Fysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten (herunder opptreningssentrene) har havnet utenfor det politiske søkelyset, samtidig som mange står i tøffe utfordringer. Ikke minst de siste månedene.

Så budskapet om bedre synliggjøring av sykehusfysioterapeutene er mottatt og forstått. Samtidig synes jeg det er verdt å nevne at selv om NFF kan bli bedre på synlighet, legger forbundet ned en betydelig innsats som er veldig relevant, også for sykehusfysioterapeutene. Tariffavtaler, lønnsforhandlinger, tillitsvalgtkurs, fagkurs, spesialistordningen, nettverk for ledere, rådgivning i enkeltsaker, osv. Dette er innsatsfaktorer som fort kan havne under radaren og bli tatt for gitt, men som absolutt fortjener å bli nevnt når spørsmålet Hva har vel NFF noen gang gjort for oss? blir stilt (for de som kjenner sin Monty Python).

Ønsket om at fysioterapeuters kompetanse og innsats skal bli mer synlig, strekker seg ut til alle hjørnene av profesjonen vår. Regionalt, hvor jeg arbeider, handler dette ofte om synlighet opp mot ledelse, politikere og i lokalsamfunnet. I løpet av den tiden jeg har vært regionleder har det da også skjedd en positiv utvikling på området. Stadig flere fysioterapeuter er aktive ut mot media, ledelse og politikere. Det er veldig meningsgivende å få bidra i arbeidet med å løfte og synliggjøre faget vårt.

Dette er et lagarbeid. Og vi lærer av hverandre for å bli stadig bedre. Ved å møte medlemmer, tillitsvalgte, kontaktpersoner, samarbeidspartnere og ledere på mange ulike nivå, får vi diskutert og løftet fram saker som er av betydning for fysioterapeuter. Vi må ta mål av oss om å stadig treffe bedre og jobbe tettere. For det er sammen vi blir sterke, stolte – og synlige.

Powered by Labrador CMS