Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatternes mening.

Vi skal være der for dere – for hverandre!

Å være medlem i et fagforbund - og en av NFFs faggrupper - har stor verdi. Les innlegget fra tre av faggruppelederne i NFF.

Publisert

En av fordelene med å være medlem i et fagforbund skal være at man er del av et større fellesskap med trygghet i at forbundet forstår dine perspektiver i saker som vedgår ditt fag og yrke.

Fysioterapi er et stort fagfelt, og det er en krevende oppgave å favne hele bredden. Det betyr ikke at sykehusfysioterapi ikke bør prioriteres svært høyt, snarere tvert imot. Det er viktig for oss alle at fysioterapeuter står samlet, ellers vil vår mulighet til å påvirke beslutningstakere svekkes.

Trenger engasjement

Karianne Gründer Bjåstad.
Karianne Gründer Bjåstad.

Fag er viktig, det ser vi i medlemsundersøkelsen som ble rullet ut i høst. NFF har 13 faggrupper, og vårt formål er nettopp å være et nettverk innen de ulike fagområdene, og bidra til at medlemmenes faglige og fagpolitiske interesser fremmes og styrkes. Faggruppene har ulikt antall medlemmer og ulike arbeidsmåter, og mange NFF-medlemmer er ikke medlem i en faggruppe. Vi jobber stort sett på dugnad, og trenger medlemmenes initiativ og engasjement for å gjøre en god jobb. Dette er en oppfordring til å finne den eller de faggruppene som passer ditt virke best, og bli medlem (ja, man kan være medlem i flere). Da kan vi sammen bidra til at alle nyansene av fysioterapifaget synes.

Faglig fellesskap

En betydelig andel av våre medlemmer jobber i spesialisthelsetjenesten - mange på sykehus. I lys av den pågående debatten om hvorvidt NFF er et naturlig valg for disse fysioterapeutene, har vi reflektert over vår rolle overfor denne gruppen.

Det som har vært mest synlig hittil, har vært muligheten til å være del av et faglig fellesskap der man kan lære av hverandre både formelt gjennom en mengde kurs og seminarer, og uformelt gjennom digitale grupper, på for eksempel Facebook eller faggruppenes årsmøteseminar.

Mer politikk

I året som har gått har vi jobbet mer på tvers av organisasjonsledd og med flere politiske saker enn vi har gjort før. Det gjelder blant annet innspill til retningslinjer om hvilke behandlinger som regnes som aerosolgenererende, pasientforløp for behandling av Covid-19 i Helse Sør-Øst, nasjonale retningslinjer for rehabilitering og pakkeforløp hjerneslag. Vi har også formidlet ny forsknings- og erfaringsbasert kunnskap relatert til Covid-19 på forbundet sine nettsider, og kommet med faglige innspill når forbundsleder og regionleder møter stortingsrepresentanter.

I alle disse sakene har det blitt jobbet systematisk for å formidle viktigheten av sykehusfysioterapi, og kunnskap om at tidlig rehabilitering begynner på intensivavdelingen. Vi har oppnådd at fysioterapi trekkes frem som vesentlig i offentlige dokumenter innen våre fagfelt, og vi blir kontaktet hyppigere både av Helsedirektoratet og av kolleger i NFF. Det er gledelig at vi blir spurt og hørt, og det er i alle høyeste grad til glede for medlemmene.

Ta oss i bruk!

Vi ser at vi har et forbedringspotensiale når det gjelder å kommunisere ut hva vi jobber med, og hvordan vi kan være et knutepunkt mellom medlemmene og forbundet sentralt i saker som omhandler fag. Det lover vi å bli bedre til, og håper samtidig at dere medlemmer vil ta oss i bruk slik at NFF kan bli enda flinkere til å vise frem både bredden og dybden i fagfeltet vårt.

Powered by Labrador CMS