Oslo-benken under diskusjonene på hovedlandsmøtet.

Lønns- og prisvekst setter NFF-kontingenten

Medlemskontingenten i NFF skal i neste landsmøteperiode justeres i takt med lønns- og prisveksten i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Vedtaket ble gjort på NFFs hovedlandsmøte på Gardermoen som avsluttes fredag, og gjelder kontingenten for fullt betalende medlemmer. Et stort flertall av delegatene stemte for forslaget, som ble fremmet av Region Osloområdet og Region Nord. Bakgrunnen var et ønske om å styrke NFF-regionenes økonomi.

Forbundsstyret hadde lagt opp til en økning på to prosent per år i landsmøteperioden, men sluttet seg til forslaget fra regionene om å justere kontingenten etter lønns- og prisveksten.

Økning for turnuskandidater

Det ble også vedtatt å øke kontingenten for turnuskandidater til 50 prosent av full kontingent. Dette var foreslått av forbundsstyret, og var begrunnet med at lønn for turnuskandidater nå er kommet opp i 90 prosent av minstelønn.

I tillegg ble det vedtatt å øke kontingenten for pensjonister til 1.000 kroner. Dette inkluderer også bladet Fysioterapeuten.

Faggruppenes rolle og posisjon

I forrige landsmøteperiode ble organisasjonsendringen gjennomført – med hovedgrepet fem regioner og regionledere på heltid. Faggruppene har ikke gjennomgått tilsvarende endringer. På Hovedlandsmøtet 2016 kom faggruppene på banen med et eget forslag – som ble vedtatt. I perioden 2017 – 2019 skal det foretas en stor gjennomgang av faggruppenes sammensetning, rolle og posisjon i NFF.

Forbundsleder Fred Hatlebrekke er gjenvalgt med stort flertall, og det er kommet nye medlemmer inn i forbundsstyret. Det nye forbundsstyret består nå av følgende medlemmer i tillegg til Hatlebrekke: Ann-Elin Myklebust, regionleder Midt, Tor Frithjof Wigers Larsen, styremedlem (ny), Bjarte Hjorthaug, leder av Tariffpolitisk utvalg (ny), Per Olav Peersen, leder av Næringspolitisk råd (gjenvalg), Hans Leo Dagsvik, regionleder Nord, Karianne Bruun Haugen, regionleder Osloområdet, Anders Aasheim, styremedlem (ny), Heidi Tjugum, leder av fag- og utdanningspolitisk utvalg, Bas van den Beld, regionleder Sør-Øst og Aslaug Kleiveland, regionleder Vest.

Les mer fra hovedlandsmøtet i Fysioterapeuten nr 10|2016.

Powered by Labrador CMS