Ruth Cecilie Gundersen. Foto: Privat

Bekymret for fysioterapitilbudet ved Oslos helsehus: - Påvirker tillitsforholdet, sier tillitsvalgt

Lav bemanning og flytting av ressurser vekker bekymring hos fysioterapeuter i Sykehjemsetaten i Oslo – og i Norsk Fysioterapeutforbund.

Publisert Sist oppdatert

-Bemanningen av fysioterapeuter ved Oslos helsehus er i utgangspunktet svak på en vanlig hverdag, skriver Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) på egne nettsider.

Ønsker også lørdagsbehandling

Sykehjemsetaten ønsker at pasientene også skal ha behandling på lørdager, skriver NFF videre, og mener at dette samlet sett gir et dårligere fysioterapitilbud til pasientene på Oslos helsehus.

– Tanken om å tilby behandling på lørdager er god, for flere fysioterapibehandlinger gjennom uka vil være en fordel for mange pasienter, men virkeligheten er en annen. Det som faktisk skjer, er at fysioterapiressurser blir flyttet fra ukedagene til lørdager. Dette fører ikke bare til færre behandlinger av pasientene på hverdager, men også mange forskjellige fysioterapeuter, noe som er uheldig for pasientene, sier Ruth Cecilie Gundersen (bildet). Hun er fysioterapeut i Sykehjemsetaten og tillitsvalgt i NFF.

– Samlet sett et dårligere behandlingstilbud

Høy gjennomsnittsalder og dårlig allmenntilstand gjør at fysioterapeutene ofte trenger hjelp av en annen fysioterapeut eller pleiepersonale, mener NFF. Lav helgebemanning blant pleiepersonalet gjør ifølge forbundet at pasientene blir klare for fysioterapibehandling mye senere på morgenen.

– Den lave bemanningen gjør at fysioterapeutene i noen tilfeller må ta pleiepersonalets oppgaver selv. Dette er feil bruk av ressurser og kompetanse, og gjør det dessuten vanskeligere for fysioterapeutene å utføre oppgavene effektivt. Samlet sett blir dermed behandlingstilbudet dårligere gjennom uka, poengterer Gundersen, og legger til:

– Fysioterapitilbudet ved helsehus og sykehjem i Oslo er i utgangspunktet sårbart på grunn av lav bemanning. Det blir heller ikke satt inn vikarer ved sykdom, noen som selvsagt øker sårbarheten.

Tilstrekkelig bemanning uka igjennom

Norsk Fysioterapeutforbund skriver i meldingen at de siden 2015 har jobbet mot ordningen med å flytte fysioterapibehandlinger fra hverdager til lørdager.

– Dette har vi gjort og ment for å sikre en tilstrekkelig bemanning gjennom hele uka, avslutter Ruth Cecilie Gundersen.

-Påvirker tillitsforholdet

-Pasientene ønsker primært fysioterapi mandag til fredag på dagtid. Dette vet vi gjennom en tidligere intern kartlegging blant pasientene, sier Gundersen til Fysioterapeuten.

Og fortsetter:

- Med de fysioterapi-ressursene som er tilgjengelig i etaten bør behandlingene foregå dagtid på hverdager - fordi det er dette de aller fleste pasientene ønsker.

-Vi har sagt fra om dette problemet i lang tid, og føler oss oversett. Dette opplever vi at påvirker tillitsforholdet mellom ledelsen og de ansatte i Sykehjemsetaten avslutter hun.

Saken ble først omtalt av Norsk Fysioterapeutforbund.

Powered by Labrador CMS