NFFs innspill til statsbudsjett

Regionleder Sissel Hovland har en lang liste med krav, når Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har høring i forbindelse med statsbudsjettet.
Regionleder Sissel Hovland har en lang liste med krav, når Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har høring i forbindelse med statsbudsjettet.

Ber om utredning av spesialistgodkjenning for fysioterapeuter

Norsk Fysioterapeutforbund ber om at det etableres offentlig spesialistgodkjenning for fysioterapeuter. Det er ett av innspillene til statsbudsjettet.

Publisert

Torsdag 28. oktober holder Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget høring om statsbudsjettet. Der møter blant andre regionleder Sissel Hovland fra NFF.

- Jeg ser frem til høringen. Vi har gjort en grundig jobb for å få frem hva vi mener bør prioriteres, sier Hovland.

Ønskelisten fra NFF er til dels lang og godt begrunnet. Offentlig spesialistgodkjenning har vært blant forbundets krav i flere år. Nå er det foreslått at det skal utredes offentlig spesialistgodkjenning for flere grupper av sykepleiere.

- Pasientene i kommunehelsetjenesten har mer komplekse og krevende behov nå enn tidligere. Det betyr økt behov for intensiv trening og tverrfaglig rehabilitering. I tillegg stilles det høye krav til kompetanse og kapasitet. Vi mener underdekningen av helsepersonell og mangelen på personell med spesialisert kompetanse er en av de største utfordringene i kommunehelsetjenesten, sier Hovland.

Nei til egenandel - ja til frisklivssentraler

NFF ønsker også å fjerne egenandel for fysioterapi for de mellom 16 og 19 år. I tillegg ber de om en opptrapping av antall frisklivssentraler med mål om at alle kommuner i hele landet får denne type tilbud.

Èn time fysisk aktivitet bør også på timeplanen til alle i grunnskolen. I tillegg ber NFF om å få på plass en rehabiliteringsreform.

- Vi som er opptatt av folkehelse, mener at det må bli lettere for alle å være fysisk aktive. Fysisk aktivitet på timeplanen er derfor nødvendig. I tillegg ber vi om at det følger midler slik at lærerne får den kompetaPnsen de trenger og at hver enkelt skole har utstyr som gjør det enklere, sier Hovland.

Helsestasjon og skolehelse

Hun påpeker at NFF også ønsker kompetansesenter for helsestasjon er og skolehelsetjenesten. De vil også ha en tverrfaglig bemanningsnorm for å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

- Regjeringen ønsker å styrke disse tjenestene. Anbefalt bemanningsnorm fra 2010, viser at vi mangler cirka 500 fysioterapeutstillinger i tjenesten, sier Hovland.

NFF ber også om at myndighetene prioriterer den såkalte Knutepunktmodellen. En modell hvor Allmennlegeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin og Norsk Fysioterapeutforbund har gått sammen for å styrke og utvikle samarbeidet mellom avtalefysioterapeuter og fastleger.

Powered by Labrador CMS