Per Olav Moberg Peersen og Gerty Lund før fjorårets takstforhandlinger.

Dette er forventningene før årets takstoppgjør

Generalistene ligger for langt bak, og bør være blant de som får det største løftet under årets takstforhandlinger. Det mener Per Olav Moberg Peersen, leder for Næringspolitisk råd.

Publisert

Fakta om driftstilskudd og takster

  • Fullt driftstilskudd utgjør 453.720 kroner per år og utbetales av kommunene
  • Fysioterapeut med driftstilskudd får i tillegg rett til å kreve refusjon fra Helfo
  • Takstsystemet er delt inn i takster for undersøkelse, tidstakster, tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr, veiledet trening, behandling i gruppe og takster for samhandling
  • Det er egne takster for manuellterapeuter, psykomotoriske fysioterapeuter og spesialister

Frontfagsforhandlingene tidligere i år endte med en ramme på 2,7 prosent. I mai starter takstforhandlingene med Helse- og omsorgsdepartementet og Norsk Fysioterapeutforbund leverer sine krav 5. mai.

I fjor endte det med brudd mellom partene i de ordinære forhandlingene. Senere på høsten informerte Helse- og omsorgsdepartementet om at fysioterapeutene fikk en inntektsvekst på 1,7 prosent. I tillegg lanserte de en helt ny takst for ultralydundersøkelser.

Forventer ikke brudd

I år forventer Peersen at Helse- og omsorgsdepartementet stiller med en helt annen tilnærming.

- Vi legger ned mye tid og arbeid på å utarbeide våre krav. For meg handler det ikke om at vi skal tjene mest mulig, men at vi skal dreie fysioterapi i riktig retning. For å få til det, må departementet lytte, og ikke blankt avvise oss, slik vi opplevde i fjor, sier Peersen.

Kravene ikke klare

Selv om de konkrete kravene foreløpig ikke er utarbeidet, mener han det er naturlig at Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) følger opp krav fra tidligere år. Det innebærer blant annet å tette gapet til generalistene av selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. De utgjør cirka 73,5 prosent av alle avtalefysioterapeuter.

Kort om årets takstoppgjør

  • Norsk Fysioterapeutforbund forhandler med Helse- og omsorgsdepartementet om alle takstene, samt en total ramme. Den totale rammen danner grunnlaget for hvor mye selve driftstilskuddet øker
  • NFF stiller med i alt åtte personer i forhandlingene. Forbundsleder Gerty Lund er forhandlingsleder. I tillegg stiller Per Olav Moberg Peersen, Lars Håvard Høgvoll, Morten Hagenes og Lene Cammermeyer Ziener fra Næringspolitisk råd. NFFs administrasjon har med i alt tre saksbehandlere (to fysioterapeuter og én advokat).

Les mer om takstsystemet her

- Generalistene har cirka 280 kroner lavere timesats enn manuellterapeutene. Derfor er det på tide de heves. Samtidig må vi forsikre oss om at også alle de andre får sin del, sier Peersen.

I tillegg mener han det er på tide at det kompenseres for manglende inntektsutvikling siden 2014.

- Vår dokumentasjon, samt en inntekts- og kostnadsanalyse utført av Statistisk sentralbyrå, viste at fysioterapeutene i perioden 2014-2018 økte inntektene med 9,4 prosent. Vi skulle hatt en økning på 13,5 prosent ut i fra hva som var fremforhandlet i takstforhandlingene, sier Peersen.

Vil styrke kompetansetakster

Hvilke takster NFF vil snakke varmest for, kan han foreløpig ikke si. Historisk har forbundet primært fokusert på å styrke takster for samhandling, undersøkelser samt kompetansetakst for gruppebehandling.

- Vi ønsker å fokusere på å forbedre faget inn i takstforhandlingene. Derfor satser vi på kompetansetakstene. Vi kunne også bedt om en flat økning for alle takster, men jeg mener det ikke bidrar til utvikling av faget i samme utstrekning, sier Peersen.

Etter bruddet i fjor, lanserte departementet takster for ultralydundersøkelser. Peersen blir overasket om det kommer ytterligere nye takster i år.

- Før fjorårets forhandlinger fikk vi beskjed om at det ikke var rom for endringer. Derfor kom ultralydtaksten overraskende. Jeg blir tilsvarende overrasket hvis det kommer ytterligere nye takster i år, sier han.

Fortsatt samarbeid?

I fjor samarbeidet NFF med Nosk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund i forbindelse med forhandlingene. Også i år antar Peersen det blir en form for samarbeid og dialog.

- Vi har ingen konkrete planer foreløpig, men har en muntlig avtale om å samarbeide der det er mulig, sier han.

Kravet fra NFF oversendes Helse- og omsorgsdepartementet i mai. Innen midten av juni skal forhandlingene være gjennomført og de nye takstene vil gjelde fra 1. juli.

Fysioterapeuten har kontaktet Helse- og omsorgsdepartementet for en kommentar i forkant av forhandlingene. De har takket nei til å la seg intervjue om det.

Powered by Labrador CMS