NFFs forbundsleder var klar på at fysioterapeuter spiller en svært viktig rolle på rehabiliteringsfeltet.

Forbundsleder om NFFs politiske påvirkningskraft: - Vi er en viktig aktør på rehabiliteringsfeltet

Forbundsleder i NFF, Gerty Lund, opplever at politikerne ofte etterlyser innspill både fra brukerorganisasjoner og fagorganisasjoner, men i for liten grad legger til rette for å få disse innspillene.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med arbeidet med regjeringens kommende Helse- og samhandlingsplan er Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) ett av mange forbund og organisasjoner som er invitert til å gi sine innspill til planen.

– Vi har stor tro på å bli hørt; vi opplever at de gangene vi kommer til bordet, er både politikerne og byråkratene interessert i våre meninger. Vi opplever også at de innspillene vi kommer med, blir tatt på alvor og ofte henvist til i utredninger og ferdige rapporter, forteller Lund til Fysioterapeuten under Arendalsuka, etter at hun har møtt blant andre stortingsrepresentant Tove Elise Madland (Ap) til debatt.

Kommer til tider for sent til

Lund forteller at hun samtidig er betenkt, og opplever at NFF til tider ikke kommer til, eller kommer til for sent med sine innspill.

– Jeg opplever at politikerne ofte etterlyser innspill både fra brukerorganisasjoner og oss fagorganisasjoner, men at politikerne i for liten grad legger til rette for å få disse innspillene. Et positivt unntak er SV, som før sommeren inviterte til innspillsmøte på Stortinget i forbindelse med NOUén om kvinnehelse. På det møtet deltok vi og flere andre, sier hun.

Forbundsleder i NFF Gerty Lund i debatt om rehabilitering under Arendalsuka i år

Hun mener NFF er en viktig aktør, med påvirkningskraft på det politiske arbeidet - også innenfor rehabiliteringsfeltet.

– Til tross for at vi i noen sammenheng kan anses som små.

Forslår at pengene følger pasienten

– Hva er hovedpunktene som omhandler rehabilitering i innspillet dere har gjort til arbeidet med regjeringens Helse- og samhandlingsplan?

– Vi har gitt vårt innspill, og foreslår blant annet å lage pasientforløp hvor pengene skal følge pasienten gjennomgående. Vi har pekt på samhandling, spesielt, og helseforetakene som i dag mangler rehabiliteringskompetanse. I tillegg har vi – gjennom vår deltakelse i Aktørnettverket - Norge trenger en rehabiliteringsreform – gitt innspill om hvordan blant annet bedre overgangene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, sier Lund.

Sterkere sammen

NFF er en del av Aktørnettverket: Norge trenger en rehabiliteringsreform, som utgjøres av mer enn 25 organisasjoner og foreninger.

– At dere opplever å anses som små i enkelte sammenhenger, er det motivasjonen for å slå seg sammen i nettverk? At det skal gi en større gjennomslagskraft i møtet med politikerne?

– Det er ingen tvil om at vi er sterkere, jo flere vi er. Derfor er det naturlig å søke nettverk når det har åpenbare fordeler for oss. Samtidig finnes det eksempler på at vi av og til må stå alene, fordi vi representerer noe unikt i offentlig helsetjeneste. Fysioterapeuter er de eneste som har fysioterapikompetanse.

Trenger konkrete talleksempler

– Nettverket vektlegger at det er av samfunnsøkonomisk nytte å satse på rehabilitering. Har også fagprofesjonene et ansvar i denne sammenhengen, om å bringe konkrete tall, i kroner og øre, for å bli hørt på denne argumentasjonen?

– Det er ingen tvil om at vi må få eksempler som viser den samfunnsøkonomiske nytten. Det finnes allerede eksempler som viser det, men vi trenger flere. Forskningsmiljøene gjør en stor jobb. I tillegg er det gjort noen beregninger av kommuner. Dessverre går hele 90 prosent av forskningsmidlene til spesialisthelsetjenesten og bare 10 prosent til kommunehelsetjenesten. Det er viktig at den fordelingen endres. Samtidig er det viktig å si at samfunssøkonomiske gevinster ikke bør være det eneste retningsangivende. Livene til hver enkelt pasient, bør bety mye for det totale regnskapet, sier Lund.

– Vi skal ikke kimse av erfaringskompetanse

Forbundslederen mener samtidig at det mye som kan gjøres med den dokumentasjonen som allerede finnes.

– For eksempel oppfølgingen de private rehabiliteringsinstitusjonene aktørene gjør på pasientene sine. Det ligger mye god dokumentasjon der. Vi må også huske at kunnskapsbasert er mer enn vitenskap. Vi skal ikke kimse av erfaringskompetansen, sier hun.

– Du mener denne kan være nok til å bli hørt?

– Det er jo ikke alle som mener det. Alt skal veies og måles for å finne en signifikant forskjell - også havner erfaringen litt i “Baklandet”. Som konklusjon på fagkongressen til det irske fysioterapeutforbundet for et par år siden: «Vi hiver barnet ut med badevannet», avslutter Lund.

Har du tanker om saken du nettopp har lest? Vi i Tidsskriftet Fysioterapeuten setter pris på din tilbakemelding på våre saker. Er det andre temaer du ønsker å lese mer om? Har du forslag og gode tips? Du er velkommen til å ta kontakt med oss ved å sende en epost til Fysioterapeuten@fysio.no.

Powered by Labrador CMS