Fysioterapeuten ble dømt i en tingrett på Østlandet.
Fysioterapeuten ble dømt i en tingrett på Østlandet.

Fysioterapeut dømt til fengsel for bedrageri

Retten mener fysioterapeuten fikk utbetalt over en halv million mer enn hun hadde krav på.

Publisert Sist oppdatert

En avtalefysioterapeut på Østlandet er dømt til syv måneders fengsel og til å betale tilbake 546.000 kroner etter det tingretten mener er grovt bedrageri. Den kvinnelige fysioterapeuten er også fratatt retten til å praktisere på det offentliges regning i en periode på fem år.

Drammens Tidende omtalte dommen først.

Høye utbetalinger

Fysioterapeuten har vært i kontakt med kvinnen. Hun lot seg først intervjue, men trakk senere uttalelsene sine. Advokaten hennes har ikke besvart Fysioterapeutens henvendelser.

Helfo fattet mistanke etter at fysioterapeuten mottok høye utbetalinger selv om hun hadde færre pasienter enn andre fysioterapeuter. Kvinnen mottok ifølge dommen refusjon på cirka 1,1 millioner kroner i 2018, mens gjennomsnittet for fysioterapeuter dette året var cirka 440.000 kroner.

Helfo syntes også det var påfallende at fysioterapeuten har brukt samme kode, «behandling hos fysioterapeut i 60 minutter», ved alle refusjonskravene.

Bankkort brukt under behandling

En gjennomgang av kvinnens kontoutskrifter viser at bankkortet hennes ble brukt i butikker, kafeer og på hotell på tidspunkter hvor refusjonskravene til Helfo tilsa at hun behandlet pasienter.

Fysioterapeutens forklaring er at hun i stor utstrekning har lånt ut bankkortet sitt til venner og bekjente. Retten fester ikke lit til forklaringen, sett hen til at det dreier seg om 876 banktransaksjoner i løpet av en periode på to og et halvt år.

– Ikke kontroll

Tre tidligere pasienter har forklart at en stor andel av behandlingene fysioterapeuten har krevd betaling for, ikke er utført. De skal ha mottatt regning for flere behandlinger per uke, til tross for at de kun hadde fått behandling én gang per uke. Ifølge dommen fakturerte også tiltalte en rekke timer hun selv hadde avlyst. Likedan behandlinger som skal ha funnet sted da to av pasientene var på ferie.

Ifølge dommen har fysioterapeuten verken ønsket å forklare seg for Helfo eller for politiet. Hun møtte ikke i retten, men forklarte seg over telefon.

Fysioterapeuten tok ikke direkte stilling til skyldspørsmålet, men innrømmet at hun ikke har hatt full kontroll over alle refusjonskrav som er sendt inn til Helfo.

Hun sier til Fysioterapeuten at dommen vil bli anket.

Powered by Labrador CMS