Forsiden av Tidsskriftet Fysioterapeuten 1/2022.
Forsiden av Tidsskriftet Fysioterapeuten 1/2022.

Generalistenes tur i årets første papirutgave

Vi har besøkt et lite utvalg fysioterapeuter. De kaller seg gjerne generalister, og de må være oppdatert på mange fronter. I årets første papirutgivelse er det generalistenes tur.

Publisert

I Fysioterapeuten 1/2022 får du et innblikk i Hans Morten Jahr, Susanne Liisberg og Celine Vestre Tryggestads hverdag som allmennfysioterapeuter. Denne gruppen fysioterapeuter utgjør mer enn 73 prosent av alle avtalefysioterapeuter i Norge. I det ene øyeblikket kan den unge idrettsutøveren komme inn døra. I det neste skal en eldre trene gangfunksjon. Hverdagen er variert - noe som setter høye krav til den enkelte fysioterapeut.

Vekk fra benken og ut i naturen

Joda, naturen har fått en naturlig plass i mange fysioterapeuters hverdag. Vi har snakket med Steffen Torp og Catherine Lorentzen, som slår et slag for at fysioterapeuter bør engasjere seg mer i politiske saker. Snakke naturens sak. De mener at god helse skapes ute i det fri - ikke på behandlingsbenken. Og nettopp derfor må fysioterapeuters stemme få en plass når for eksempel kommuner vil bygge ut viktige friluftsområder. Duoen fyller kanskje begrepet folkehelse med bærekraftig mening?

Injeksjoner

Injeksjonsbehandling får plass i denne utgaven av Fysioterapeuten. Joakim Moestue Halvorsen og kollegaer har sett på injeksjonsbehandling mot frossen skulder i en vitenskapelig artikkel på tidsskriftets fagsider. Vi valgte å avlegge manuellterapeut Jørn Bjørnaas en visitt i den sammenhengen. Bjørnaas selv sier han har satt tusenvis av injeksjoner, og han mener dette er et fint behandlingsalternativ under visse vilkår. Bjørnaas mottar henvisninger fra leger og enkelte sykehus og sier at dette samarbeidet oppleves som godt - også av pasientene.

Om ansvar og skyld

Hvem har egentlig ansvaret når øvelsene ikke utføres som avtalt? Når livsstil fører til sykdom? Joar Røkke Fystro har i en fagartikkel sett på denne problematikken. En problematikk som mange fysioterapeuter nok kjenner seg igjen i.

For å nevne noe.

Fysioterapeuten 1/2022 er på vei til en postkasse nær deg.

Powered by Labrador CMS