Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre

Gir to milliarder til sykehusene

Regjeringen gir to milliarder kroner til sykehusene. Pengene skal brukes til å redusere ventetiden. 

Publisert Sist oppdatert

På en pressekonferanse mandag, åpnet helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre også opp for et samarbeid med private aktører etter avtale med, og prioritering av, det offentlige, skriver regjeringen på sine nettsider.

Det er regjeringen,  sammen med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Delta, Psykologforeningen, Spekter, Virke, NHO Geneo og de regionale helseforetakene  som skal samarbeide for at ventetiden ved sykehusene reduseres.

– Vi skal jobbe sammen på nye måter for å snu trenden og sørge for en nedgang i gjennomsnittlig ventetid i 2024 og 2025, slik at det i perioden blir en markant reduksjon i ventetidene. Gjennom et forpliktende trepartssamarbeid skal vi legge til rette for å ta i bruk alle gode tiltak som virker, sier Vestre.

Innovasjon og nytenking 

Ventetidene i sykehusene har økt siden 2017. I dag må du i snitt vente 15 dager lenger enn du måtte for sju år siden. Årsakene til økningen i ventetidene er sammensatte, men pandemien har hatt en betydelig påvirkning, ifølge regjeringen.no

Partnerne i ventetidsløftet skal jobbe langs tre hovedspor for å oppnå målsetningen om at ventetidene skal ned. De tre hovedsporene er helsepersonell, innovasjon og samarbeid. Aktuelle tiltak er bedre ansvar- og oppgavedeling, hensiktsmessige arbeidstidsordninger, kvelds- og helgeåpne poliklinikker, færre rapporteringskrav og samarbeid med private aktører etter avtale med og prioritering av det offentlige.

– Jeg er veldig glad for at de største arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene har takket ja til å være med inn i samarbeidet. Gode løsninger oppstår som regel nærmest pasientene, blant fagfolkene som kjenner hverdagen best og som vet hva som skal til for å få ned ventetidene, sier Vestre.

Powered by Labrador CMS