– En utfordrende jobb som jeg gleder meg til å ta fatt på, sier John Henry Strupstad, konstituert redaktør i Fysioterapeuten.
– En utfordrende jobb som jeg gleder meg til å ta fatt på, sier John Henry Strupstad, konstituert redaktør i Fysioterapeuten.

Han er konstituert som ny redaktør i Tidsskriftet Fysioterapeuten

John Henry Strupstad (42) skal lede tidsskriftet ut året. Samtidig mister redaksjonen et årsverk.

Publisert

Strupstad er utdannet fysioterapeut og har jobbet som fagredaktør i tidsskriftet siden 2012. Han har også vært assisterende redaktør det siste året.

Strupstad rykker opp fordi Irene Mårdalen er ansatt som seksjonsleder for kommunikasjon i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Hun har vært redaktør siden 2020.

Mårdalens stilling i redaksjonen blir ikke erstattet i denne omgang. Tidsskriftet vil derfor bestå av 3,5 årsverk ut 2022, mot 4,5 inntil nylig. Endringene er behandlet og vedtatt av bladstyret i NFF.

Generalsekretær: Tidsskriftet har ressurser til å levere

– Vi hadde behov for å styrke kommunikasjonsarbeidet i NFF innenfor de rammene som vi har tilgjengelig. NFF eier tidsskiftet. Innenfor de totale rammene som NFF har tilgjengelig, ble det vurdert som den beste løsningen å se på hvordan vi benytter de gode ressursene vi besitter totalt sett i NFF, på en best mulig måte for medlemmene og de målsettingene som landsmøtet har vedtatt. Det sier generalsekretær Stian Rugsveen Engen i NFF.

Han er ikke bekymret for at tidsskriftet skal ha for få ressurser.

– I 2021 og starten av 2022 økte antallet årsverk med til sammen 90 prosent. Når vi nå tar ett årsverk ut, er det i realiteten kun 10 prosent færre ressurser i tidsskriftet enn det det var i 2021. Jeg mener tidsskriftet har ressurser og kompetanse til fortsatt å kunne levere godt innhold til våre medlemmer, sier generalsekretæren. Han legger til at Strupstad var et naturlig valg som konstituert ansvarlig redaktør.

Utdannet fysioterapeut

Strupstad tiltrådte i sin nye rolle 14. februar.

– Dette er en utfordrende jobb som jeg gleder meg til å ta fatt på. Jeg er selv utdannet fysioterapeut, og det er nok det leserne av Fysioterapeuten først og fremst vil merke av endring, sier den konstituerte redaktøren.

Han mener fysioterapifaget har klare styrker, men også svakheter.

– Jeg heier på fysioterapi. Samtidig ser jeg, etter mange år som fagredaktør for Fysioterapeuten, at faget er i behov for grundige refleksjoner og gode faglige debatter for å stake ut et grunnlag for veien videre.

Strupstad opplever at forskningsgrunnlaget som ligger til grunn for fysioterapi, er til dels sterkt, men at mye fortsatt er uavklart.

– Slik skal det nødvendigvis være i en profesjon fylt av kunnskap, nysgjerrighet og stor faglig interesse. Det skal vi speile i tidsskriftet.

– Fag er et stikkord

Den siste tiden har det vært en debatt om Fysioterapeutens redaksjonelle linje. Den konstituerte redaktøren sier alle innspill blir lest og lyttet til.

– Sakene som skal på trykk i Fysioterapeuten, skal belyses på en grundig måte, og det å hente inn gode kilder blir en viktig oppgave for redaksjonen fremover. Jeg tror samtidig at det å forholde seg til det vi vet fra leserundersøkelser er viktige styringsverktøy. Hva er leserne våre er interessert i? Her er fag et stikkord, sier Strupstad.

Fag rommer alt fra de grundige fag- og vitenskapelige artiklene, til kortere oppdateringer på hva som er nytt innen fysioterapi, til erfaringsbeskrivelser, praksisreportasjer og saker fra klinikkene, forklarer redaktøren.

– Fysioterapeuters erfaringer er og blir viktige stemmer inn i den faglige debatten. Samtidig skal vi ikke glemme det politiske livet rundt oss. Fag og politikk henger godt sammen. Hva foregår i NFF? Hva foregår i kommuner, direktorater og på myndighetsnivå? Hvordan vil og kan dette påvirke fysioterapifaget og dermed de mange fysioterapeutene som leser Fysioterapeuten? spør Strupstad.

– Forventer daglig oppdatering

Samtidig er den daglige nyhetsstrømmen svært viktig for Fysioterapeuten.

– Etter at vi fikk nye nettsider for kort tid siden, har lesertallene våre eksplodert. Fysioterapeuter forventer nå daglig oppdatering på nyhetsfronten. Det håper jeg vi klarer å levere.

Strupstad sier mener det er avgjørende at Tidsskriftet Fysioterapeuten forblir et redaktørstyrt medium som følger Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

– Det er viktig for NFF, for Fysioterapeuten og for alle norske fysioterapeuter å kunne forholde seg til Fysioterapeuten som et fritt og uavhengig medium. Jeg må samtidig si at jeg er stolt over å jobbe for NFF, som en gang tok det valget å ha et redaktørstyrt medium. Jeg tenker at de tok samfunnsansvar. Det ansvaret skal vi som redaksjon forvalte på en god måte.

– Vi må se på hva vi kan automatisere

Redaktøren sier det blir utfordrende for redaksjonen å ha to færre hender, og at man blant annet må se på hva som kan automatiseres.

– Vi var fra før en liten redaksjon. Med ett årsverk mindre må vi gå gjennom alt det vi gjør. Vi må se på hvilke plattformer vi skal levere på i fremtiden. Vi må se på hva vi kan automatisere. Vi har sju papirutgivelser per år, vi har en nettside som oppdateres daglig, vi har en podcast som utkommer med ny episode månedlig, og vi har nyhetsbrev som sendes ut ukentlig. For å være helt tydelig: De valgene vi tar, skal ikke gå på bekostning av kvalitet. Jeg er positiv til fremtiden – på vegne av hele redaksjonen i Fysioterapeuten.

Avtroppende: – En stor glede, men også utfordrende

Irene Mårdalen ønsker å takke leserne av Fysioterapeuten når hun nå gir seg som redaktør.

– Det har vært en stor glede, men heldigvis også utfordrende å være ansvarlig redaktør for Tidsskriftet Fysioterapeuten. Jeg er stolt over alt vi har fått til i løpet av de to årene. Vi har fått en ny nettside, vi har utviklet papirutgaven, og vi har satset på nye kanaler som nyhetsbrev, Instagram og podcast. Redaksjonen har gjennomført endringene på en imponerende måte, sier Irene Mårdalen.

For henne var det lett å si ja til den nye jobben i NFF.

– Da jeg fikk tilbudet om å bygge opp en ny kommunikasjonsavdeling i Norsk Fysioterapeutforbund, sa jeg ja umiddelbart. Det er en jobb jeg anser som minst like spennende og utfordrende som redaktørjobben. Samtidig har jeg stor tro på at redaksjonen fortsatt klarer å levere solid, gjennomarbeidet og godt innhold, selv om de på papiret blir én færre medarbeider. Redaksjonen har tross alt blitt styrket det siste året, og den vil klare seg utmerket uten meg.

Les også:

Mening: Hva skal Fysioterapeuten være?

Leder: Slik jobber vi i tidsskriftet

Powered by Labrador CMS