Aslaug Skuladottir i NFF planlegger kurs fra hjemmekontor.

Heftig kursår i Norsk Fysioterapeutforbund

Temadager om fysioterapi til covid-19-pasienter og hvordan skrive epikriser. Det er blant kurstilbudene til Norsk Fysioterapeutforbund denne våren.

Publisert

Korona-året 2020 førte til omfattende digitalisering av flere av kursene i regi av NFF. I 2021 tilbyr organisasjonen nesten 60 kurs og flere av dem er digitale. Samtidig jobber organisasjonen med endringer for å få til mer effektiv kursadministrasjon. De jobber også for å utvide etterutdanningstilbudet.

- Ja, vi har gjort en formidabel innsats for å gjøre om mange av kursene til digitale kurs. I tillegg har vi fått helt nye kurs, som vi også gjennomfører digitalt. Etter hvert vil vi fortsatt arrangere fysiske kurs når det er nødvendig og lar seg gjøre av smittevernhensyn, sier seniorrådgiver Aslaug Skuladottir i NFF.

Hun opplyser at administrasjonen har gjort en formidabel innsats for at kursene som før ble arrangert fysisk, nå er digitale. NFFs administrasjon har bygget kompetanse både på hvordan kursene skal gjennomføres teknisk, samt hvilke digitale undervisningsmetoder som skal benyttes.

- Vi jobber også tett med faggruppene for å utvikle nye kurs. Det er spennende. Faggruppene sitter med mye kompetanse som er viktig at våre medlemmer får kunnskap om og nytte av. I tillegg fanger de opp fysioterapeutenes behov for kurs og får aktualisert dem i vårt kurstilbud sier Skuladottir.

Hun antar at cirka 60 prosent av de planlagte kursene for våren 2021 gjennomføres digitalt.

Flere melder seg på

Skuladottir og resten av kursadministrasjonen opplever økt etterspørsel, etter at flere av kursene ble digitalisert.

- Ja, uten tvil. Alt tyder på at det for mange er lettere å bli med på kurs, når de arrangeres digitalt. Selv om mange melder at de savner fysiske kurs, forteller også mange at de synes det er positivt å slippe lang reisevei, samt at de unngår å ta for mye fri fra jobb, sier Skuladottir.

Fysioterapeut og spesialist i allmennmedisin, Anna Pedersen er en av dem som i fjor meldte seg på flere kurs fordi de ble arrangert digitalt.

Les mer om henne her.

Om kursene

Skuladottir fremhever temadagen om fysioterapi til covid-19-pasienter som et av de mest spennende tilbudene. Den arrangeres digitalt 20. april og vil belyse kunnskap om covid-19-pasienter, sykdomsforløpet, behandling i ulike faser, rehabilitering og omfattende senskader.

- Faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi har jobbet sammen med en arbeidsgruppe med fysioterapeuter på ulike nivåer i helsetjenesten – fra intensiven til rehabilitering – for å lage programmet. Det er et godt eksempel på hvordan faggruppene jobber med utvikling av kurs, sier Skuladottir.

Les mer om temadagen her

NFF arrangerer også nettbasert introduksjonskurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og ungdom, digitalt fordypningskurs i undersøkelse og behandling av kjeveleddet samt flere andre kurs.

Les mer om kurstilbudet her

Kollegaveiledninger

Også kollegaveiledningsgrupper tilbys digitalt dette året. Den første gruppen starter allerede 25. januar. Den gruppen er fulltegnet.

- Deltakelse i kollegaveiledningsgruppe er et viktig tiltak for faglig utvikling i yrkesutøvelsen som fysioterapeut, og det er obligatorisk for å fornye en spesialitet i NFFs spesialistordning. I kollegaveiledning er det fokus på utøvelsen av yrkesrollen. Deltakerne blir mer bevisst egne verdier og ressurser, hvordan de møter andre og hvordan de finner muligheter i ulike utfordrende situasjoner, sier Skuladottir.

Les mer om kollegaveiledning her

Årsmøter

I forbindelse med årsmøter, arrangerer også faggruppene i NFF seminarer med faglige tema. Først ut er årsmøtet til faggruppen for Ridefysioterapi som arrangeres 10. februar.

- Jeg anbefaler alle fysioterapeuter å følge med på når de ulike faggruppene arrangerer årsmøter. Det er viktig at medlemmene engasjerer seg i faggruppene. Gjennom det engasjementet kan hver enkelt fysioterapeut påvirke utviklingen av faget, samt bidra til å sette retning for NFFs etterutdanningstilbud, sier Skuladottir.

Powered by Labrador CMS