St.Olavs hospital i Trondheim. Foto: St.Olavs hospital

Helseplattformen: Må sette ny dato for utrulling i to regioner

Helseplattformen skal innføres, men styret for Helse Midt-Norge RHF mener det er nødvendig å bruke noe mer tid på feilretting og optimalisering av løsningen. Dette skriver det regionale helseforetaket i en pressemelding.

Publisert

Styret i det regionale helseforetaket har derfor bedt om en justert plan for utrulling i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal. Den skal framlegges innen 19. januar, ifølge Helse Midt-Norges nettsider.

- Vi må bare erkjenne at det vil ta noe mer tid å rette feil og optimalisere løsningen som nå er tatt i bruk ved St. Olavs hospital. Det gjør at vi ikke kan ta i bruk Helseplattformen som planlagt i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal. Vi må sette ny dato og det vil bli laget en oppdatert plan, men dette påvirker heldigvis ikke oppstart for Helseplattformen i kommunene, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF.

Innført i sju kommuner

Helseplattformen er en felles journalløsning som er ment å sikre bedre informasjonsflyt mellom aktører i helsetjenesten og mellom tjenesten og pasienten, og vil bidra til bedre pasientsikkerhet. Det er inngått en forpliktende samarbeidsavtale med kommunene, og løsningen er nå innført i sju midtnorske kommuner. Ytterligere 12 kommuner skal innføre løsningen i 2023.

For sykehusene var det opprinnelig planlagt at St. Olavs hospital skulle ta i bruk Helseplattformen samtidig med Trondheim kommune i mai 2022. Oppstart for sykehuset ble imidlertid utsatt til november, og det ble laget et såkalt «komprimert løp» for videre utrulling til sykehusene i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal. Erfaringene fra oppstart ved St. Olavs hospital viser ifølge Helse Midt-Norge at man trenger mer tid for å rette feil og optimalisere løsningen.

- Kontinuerlig prosess

Det er nå over 20 000 ansatte helsetjenesten i Midt-Norge som er aktive brukere av Helseplattformen.

-Løsningen fungerer godt på flere områder, men ved St. Olavs hospital er det nødvendig med forsterket innsats og tiltak blant annet knyttet til e-meldinger, bildediagnostikk og merkantile prosesser, står det i pressemeldingen.

- Alle ønsker om forbedring kan ikke løses nå. Som for andre IT-systemer vil optimalisering og forbedring være en kontinuerlig prosess med oppdatering av programvaren. Det viktige nå er å få gjort de endringene som er nødvendig slik at løsningen fyller de kravene vi har satt til kvalitet og at Helseplattformen kan tas i bruk også ved sykehusene i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal, sier Mjøen i pressemeldingen.


Vi setter pris på å høre fra deg!

Har du tanker om saken du nettopp har lest? Vi i Tidsskriftet Fysioterapeuten setter pris på din tilbakemelding på våre saker. Er det andre temaer du ønsker å lese mer om? Har du forslag og gode tips? Du er velkommen til å ta kontakt med oss ved å sende en epost til Fysioterapeuten@fysio.no.
Powered by Labrador CMS