Per Olav Moberg Peersen i Næringspolitisk råd. I bakgrunn Morten Hagenes og Lars Håvard Høgvoll, som er en del av forhandlingsdelegasjonen.

Takstforhandlinger

HOD trakk seg på målstreken – NFF i harnisk

Helse- og omsorgsdepartementet var klare til å prioritere blant annet generalistene i årets takstoppgjør, men trakk seg på målstreken. – Uholdbart og skandaløst, sier NPR-leder.

Publisert Sist oppdatert

Temperaturen er høy, etter at årets takstforhandlinger ble avsluttet sent i går kveld, tirsdag 8. juni.

Dette er resultatet

  • Takstene har fått et samlet påslag på 4,8 prosent (samlet inntekst og kostnadskomponent) - litt ulikt fordelt.
  • Avsetning til Fond til etter- og videreutdanning for fysioterapeuter blir på 36,4 millioner kroner.
  • Fullt driftstilskudd er fra 1. juli 2021 kroner 475.500 kroner pr år.
  • Videotakstene videreføres og gjøres permanente.
  • A2g-taksten fjernes. Midlene ble fristilt og lagt på A3, A8 og A9 takstene. Det betyr at de som har brukt denne taksten, får en økning i tidstaksten.
  • Koronakompensasjon gis som et engangsbeløp på 12.446 kroner.
  • HOD har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede prinsipper som bør legges til grunn til kompetansetakstene A8, A9 og A2k.

Les alle takstene på fysio.no

Norsk Fysioterapeutforbund ønsket å redusere gapet mellom manuellterapeuter og generalister, spesialister og psykomotoriske fysioterapeuter.

- Under forhandlingene tirsdag, la HOD frem en avtale som sikret dette. Senere på dagen trakk HOD skandaløst dette skriftlige tilbudet tilbake. Et tilbud vi skriftlig hadde bekreftet at vi aksepterte, sier forbundsleder Gerty Lund.

- Vi hadde Helse- og omsorgsdepartementet på gli, men tapte på målstreken, sier Per Olav Moberg Peersen.

- Vi hadde Helse- og omsorgsdepartementet på gli, men tapte dessverre på målstreken. Det er urovekkende for utviklingen av fysioterapifaget, og svært beklagelig for et stort flertall av våre medlemmer. Samtidig er det en liten seier. HOD har bedt Helsedirektoratet om å utrede fordelingen av kompetansetakster, slik at kompetansetakstene harmoniseres, sier Per Olav Moberg Peersen.

Han er leder i Næringspolitisk Råd i NFF, og ledet deler av forhandlingene. Et av hans og NFFs mål, var å øke takstene for generalistene spesielt. Det fordi disse takstene er langt lavere enn takstene til spesielt manuellterapeutene.

I tillegg var målet å tette gapet mellom manuellterapeutene og psykomotorikerne og spesialistene.

- Årets oppgjør viste nok en gang at forhandlingene ikke er reelle, men er å anse som et diktat fra staten og HOD, sier Peersen.

Han er skuffet, og mener helse- og omsorgsminister Bent Høie ikke følger opp politiske ønsker og løfter, som Høie tidligere har snakket varmt for.

- Høie har tidligere vært opptatt av at de svakeste skal få mer og bedre helsetjenester. Det vil vår modell føre til. Dette handler ikke bare om penger, men også om hva slags helsetjeneste vi vil ha, sier Peersen.

Dette sier forbundslederen

Forbundsleder Gerty Lund er også forbannet etter forhandlingene.

- Vi kan godta at staten og HOD bestemmer, men vi godtar ikke måten det gjøres på. Årets forhandlinger viser at det står sterkere krefter bak enn ønske om gode helsetjenester. Resultatet gir ikke en likeverdig uttelling av kompetanse, sier Lund.

Både hun og Peersen mener årets forhandlinger skader det fra før gode klimaet mellom HOD og NFF. Et forhold som er bygget opp over år.

- Dette vil få etterspill. Det kan vi love alle våre medlemmer og også de som ikke er organisert, sier Lund.

Selv om både Lund og Peersen er i harnisk over måten forhandlingene ble gjennomført på, er de fornøyd med store deler av resultatet.

- Det er bra at vi fikk medhold i kravet om koronakompensasjon. Det blir en engangsutbetaling på drøyt 12.000 kroner. I tillegg er jeg fornøyd med at takstene for videokonsultasjon blir permanente. Men mest glad er jeg for at HOD har gitt Helsedirektoratet beskjed om at forholdene vi har påpekt, må utredes. Det er derfor håp for fremtiden, sier Peersen.

Dette sier departementet

I en epost til Fysioterapeuten skriver statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet følgende:

"Generalistene fikk mest i årets oppgjør med fysioterapeutorganisasjonene. Det er tre organisasjoner vi forhandler med og kravene sprikte veldig i forhold til hvilke grupper som skulle prioriteres ved fordelingen av rammen på takstene. Generalistene fikk mest, men ikke så mye som NFF hadde krevd. Allmennfysioterapeutene fikk 5 prosent av rammetillegget, fysioterapeuter med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi 4,9 prosent og manuellterapeutene fikk 4,3 prosent".

Powered by Labrador CMS