Forbundsleder Tove Holst Skyer i Norsk Ergoterapeutforbund (t. v) og forbundsleder Gerty Lund i NFF ønsker at kommisjonen for helsepersonell styrkes med flere profesjoner.
Forbundsleder Tove Holst Skyer i Norsk Ergoterapeutforbund (t. v) og forbundsleder Gerty Lund i NFF ønsker at kommisjonen for helsepersonell styrkes med flere profesjoner.

Kritiske til sammensetning av helsekommisjon: – Nødvendig å ha bredere kompetanse

Åtte organisasjoner ber helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) utvide den såkalte Helsepersonellkommisjonen.

Publisert Sist oppdatert

Den nye kommisjonen ble utnevnt i statsråd rett før jul og har som formål å kartlegge og foreslå tiltak som skal dekke behovet for helsepersonell helt frem mot 2040.

Kommisjonen får ifølge Helse- og omsorgsdepartement i oppgave å «etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene fremover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenestene i hele landet, for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt».

Kommisjonen skal ledes av professor Gunnar Bovim. Han har med seg i alt 16 andre medlemmer.

Vil ha annen sammensetning

Flere organisasjoner mener sentrale profesjoner mangler. Disse er Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke, Norges Handikapforbund, Landsforeningen for Ryggmargsskadde, Landsforeningen for slagrammede, LHL Hjerneslag og Landsforeningen for Polioskadde.

I et brev til Kjerkol skriver forbundsleder Tove Holst Skyer i Norsk Ergoterapeutforbund følgende:

– Vi er bekymret over en manglende bredde i sammensetningen av kommisjonen. Mandatet fordrer et sterkt fokus på at fremtidens helse- og omsorgstjenester skal være bærekraftige. Det er umulig å se for seg bærekraftige helsetjenester uten en sterk habiliterings- og rehabiliteringskjede i sykehus og kommuner i hele landet. Rehabilitering demper behovet for annen behandling og omsorg.

Hun påpeker også at kommisjonens sammensetning påvirker retningen i arbeidet.

– Vi ber om at kommisjonen suppleres med fagpersoner som har kjernekompetanse innen rehabilitering, skriver hun.

Dette mener Gerty Lund

Forbundsleder Gerty Lund i NFF håper departementet innser at kommisjonen mangler kunnskap om habilitering og rehabilitering.

– Organisasjonene bak brevet står sammen om at vi mener det er nødvendig å ha bredere kompetanse i kommisjonen enn det departementet så langt har lagt opp til. Vi håper derfor de lytter og tar inn den fagkompetansen vi trenger i en slik kommisjon, sier Lund.

Hun påpeker videre at det må tenkes nytt om hva slags tjenester samfunnet er tjent med og hvordan de skal organiseres og bemannes.

– Det er billigere å forebygge enn å reparere. Når sykdom og skade likevel oppstår, er det mye mer å hente av funksjon hos de fleste enn det som gjøres i dagens helsevesen. For mange pasienter blir unødvendig pleietrengende fordi de får for dårlig rehabilitering, sier hun.

Tidsskriftet Fysioterapeuten har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet for å høre om de vil utvide kommisjonen. Departementet har så langt ikke svart på vår henvendelse.

Dette er kommisjonens medlemmer

Gunnar Bovim, professor og lege, Trondheim (leder)
Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Bærum Magne Nicolaisen, kommunaldirektør, Tromsø
Kristin Kornelia Utne, lege i spesialisering, Oslo
Iren Mari Luther, Leder Yrkesseksjon helse og sosial og utdannet sykepleier, Fagforbundet Oslo
Torbjørn Solberg, forbundsstyremedlem, Norsk Sykepleierforbund og utdannet sykepleier, Bodø
Rebwar Salar Nori Saleh, farmasøyt, Oslo
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen, legesekretær og forbundsleder i Delta, Drammen Magne Wang Fredriksen, generalsekretær i MS-forbundet, Holmestrand
Marit Karlsen, lege, Kautokeino
Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør og lege, Tønsberg
Ellen Margrethe Hoxmark, psykolog og leder for Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, Trondheim
Vegard Iversen, fylkesdirektør, Steinkjer
Anne-Grethe Naustdal, prorektor og utdannet sykepleier, Sunnfjord
Olav Helge Førde, professor emeritus og lege, Tromsø
Morten Dæhlen, professor i informatikk, Tønsberg

Powered by Labrador CMS