Resultatet av årets oppgjør blir blant annet et relativt høyt tillegg til de med lavest lønn.

Lønnsoppgjøret: Enighet i stat, kommune og helseforetak

Sent i april kom Unio kommune og Unio stat til enighet med motpartene om årets lønnsoppgjør. Den innebærer en ramme på henholdsvis 5,4 og 5,2 prosent lønnsvekst. Nå er også de såkalte Spekter-forhandlingene sluttført.

Publisert Sist oppdatert

Unio kommune

Unio kommune hadde ved nyttår 140000 medlemmer. De største forbundene i Unio kommune er Utdanningsforbundet med 96 157 medlemmer og Norsk Sykepleierforbund med 35 599 medlemmer. De andre forbundene er Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Norsk Tannpleierforening, Forskerforbundet, Det norske maskinistforbund, Norsk Radiografforbund, Det norske Diakonforbund og Presteforeningen.

Steffen Handal (Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio kommune.

Kilde: Unio.no.

Unio

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. De har om lag 400 000 medlemmer fordelt på 14 medlemsforbund - blant annet Norsk Fysioterapeutforbund.

Kilde: Unio.no

Unio kommunes forhandlingsleder Steffen Handal er fornøyd:

– Vi krevde reallønnsvekst, at oppgjøret skulle ligge over frontfaget og en prioritering av de med lengst utdanning og lang ansiennitet. Alle disse tre kravene har vi fått gjennomslag for, sier Handal i en pressemelding.

Handal utdyper:

– Dette er et tilfredsstillende resultat for våre medlemsgrupper. Vi har fått en ramme på 5,4 prosent, som er over frontfaget og vil gi reallønnsvekst.

– Samtidig har de med lengst utdanning og lang ansiennitet blitt prioritert. Det kommer flere grupper til gode, ikke minst de lærerne i skoleverket som opplevde å bli nedprioritert i fjorårets lønnsoppgjør.

Lavtlønnsprofil

Innretningen i årets oppgjør, altså måten pengene fordeles på, gir ifølge Unio et relativt høyt tillegg til de med lavest lønn. Samtidig er det også satt av noe mer til de gruppene som ifølge Unio kom dårligst ut av fjorårets oppgjør - de med lang utdanning og ansiennitet.

Også Oslo kommune

Søndag kom også Unio Oslo til enighet med sin motpart, Oslo kommune. Dette oppgjøret endte - som ellers i kommunene - med en ramme på 5,4 prosent lønnsvekst.

Staten: 5,2 prosent

Litt tidligere lørdag ble Unio enige med staten om årets lønnsoppgjør. Resultatet her innebærer en ramme på 5,2 prosent lønnsvekst.

– Vi er fornøyde med at potten i årets oppgjør er stor, og over forventet prisvekst. Det betyr at våre tillitsvalgte er sikret et handlingsrom for å gjøre gode lokale prioriteringer, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat i en pressemelding.

Nå starter de lokale forhandlingene.

– Unios lønnspolitikk, at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal lønne seg – vil ligge til grunn for de lokale forhandlingene. Den innebærer også en balanse mellom generelle og individuelle tillegg, avslutter Guro Lind.

Spekter: Minimum 5,0 prosent og høyere minstelønn

Den 7.juni kom resultatet fra årets Spekter-forhandlinger. Disse omfatter Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sine medlemmer i helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg diakonale sykehus. - ca. 1500 fysioterapeuter.

– Alle NFFs medlemmer får som minimum et generelt tillegg på 5,0 prosent på sin lønn, og minstelønnssatsene er oppjustert. Justeringer på de ulike trinnene varierer fra 5,0 til 5,9 prosent, og det har kommet inn et nytt trinn for 6 års ansiennitet. Generelt tillegg og justering av minstelønnssatser gjelder fra 1. juli. I tillegg løftes spesialfysioterapeut med 10 års ansiennitet eller mer, videre til ny minstelønn på kr 650 000 fra 1. november i år, skriver NFF i en melding på egne nettsider.

Powered by Labrador CMS