Minneord

Minneord Berit Risebro

Tidligere forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, Berit Risebro, gikk bort 12.januar 2024. 

Skrevet av Lisbeth Hårstad  (tidligere generalsekretær i NFF, 1973-79).

Berit Risebro var forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) i perioden 1976 -1979. Berit var født 24. mai 1929 og døde 12. januar 2024, - nær 95 år gammel. Hun var utdannet fysioterapeut fra Oslo ortopediske institutt (OOI) i 1952. Hun hadde lang sykehus- og instituttpraksis bak seg, også som lærer ved Statens fysioterapiskole da hun ble valgt til formann i 1976.

Det blåste en venstrevind over landet på 1970-tallet, og den var merkbar også i NFF. Berit sto for å gjøre fysioterapeutforbundet til en slagkraftig fagforening som sto på krava og kjempet for bedre lønns-og arbeidforhold, økte takster og en styrket tillitsvalgtordning som ble innført i 1974. Hun gikk inn for at ledertittelen i forbundet skulle være kjønnsnøytral, og fikk landsmøtet 1978 til å vedta endret tittel fra formann til forbundsleder.

Berit deltok i offentlig debatt om sosialpolitiske spørsmål, om utviklingen av fysioterapifaget og fysioterapiens plass i helsevesenet. Hun hadde stor humoristisk sans, og med et skarp blikk og rask replikk kunne hun sette ord på hendelser og situasjoner med komisk vinkling. Det var mye latter sammen med Berit.

Sentralstyret fremmet i 1976 forslag om at ledervervet skulle være lønnet. Flertallet på landsmøtet støttet halvdagsjobb som skulle honoreres, ikke lønnes. «Formannsvervet er meget omfattende og krever innsats som langt overskrider full arbeidsuke», mente sentralstyret. «Det er verken en halvdags- eller heldagsjobb for det finnes ingen grense for alt som skal utføres.» Tross hard motstand var Berit den første formannen som fikk honorar tilsvarende halvdagsstilling som sjefsfysioterapeut. Selv sørget hun for at hennes etterfølgere i forbundsledervervet ble lønnet i fulldagsstilllng.

Berit hadde ulike verv i NFF i hele sitt yrkesaktive liv, blant annet som medlem av redaksjonskomiteen for tidsskriftet Fysioterapeuten, lønns- og forhandlingsutvalg og delegat til landsmøtene. I 2000 stiftet hun sammen med 4 kolleger Seniorforum for pensjonistmedlemmene i NFF. Berit satt selv i styret i 7 år. Seniorforum er fortsatt i blomstrende vekst i forbundet.

Berit fortjener stor takk for sine innsatser for fysioterapeuter, fysioterapifaget og fysioterapitjenesten i Norge. 

Takk!Powered by Labrador CMS