Turnusstilling vurderes kuttet i Moss.

Moss kommune i økonomisk trøbbel: Turnusstilling i fare

En av to turnusfysioterapeuter vurderes kuttet i en omfattende nedbemanningsprosess i Moss. Jens Fredrik Aas i Norsk Fysioterapeutforbund mener det er feil medisin.

Publisert

Flere norske kommuner opplever skrantende økonomi, og Moss kommune er intet unntak. Utgiftene har gått opp. Inntektene ned. Kommunedirektør i Moss, Hans Reidar Ness, la torsdag derfor fram en omfattende kuttpakke som skal få kommuneøkonomien på fote.

Les hele saken i Moss Avis.

Sparetiltakene rammer ikke bare mange innbyggere, men også mange ansatte i kommunen.

– Innenfor kommunedirektørens fullmakter er det foreslått nedlagt 12 stillinger (ikke årsverk). Utenfor kommunedirektørens fullmakter, det vil si det som skal opp til politisk behandling, er det foreslått nedlagt 11 stillinger, samt et betydelig antall årsverk, sier direktør for stab, Are Hammervold Solvang til Moss Avis, og peker på at Melløs sykehjem er foreslått lagt ned.

Bare nedleggelsen av Melløs sykehjem vil få store personalmessige konsekvenser: Cirka 43 årsverk vil miste sin arbeidsplass, selv om personalet vil kunne omplasseres. Det skal kuttes årsverk i alle kommunalområder, ifølge avisen.

Moss kommune som arbeidsgiver har over 3000 stillinger.

Jens Fredrik Aas mener det er uklokt å kutte i fysioterapi

Vil informere politikerne

I denne forbindelse har regionleder i Norsk Fysioterapeutforbund, Jens Fredrik Aas, skrevet et leserinnlegg i den samme avisa. Han leder Region Osloområdet i sitt forbund.

Aas skriver blant annet:

Vi er gjort kjent med at dette er snakk om kutt i stilling for en av to turnuskandidater i kommunens fysioterapitjeneste. Vi ønsker her å belyse noen konsekvenser av dette, for å belyse saken og bidra til at lokalpolitikerne kan ta sine avgjørelser i den videre prosessen på et velinformert grunnlag.

Samfunnsøkonomi, helse og utdanning

Aas peker blant annet på ugunstige samfunnsøkonomiske effekter av å kutte innen fysioterapi. Han fremhever gevinstene på fysisk og psykisk helse ved å holde befolkningen aktiv gjennom blant annet fysioterapi og fysioterapeuter og de negative sidene ved lange ventetider for fysioterapi. Han minner kommunen på sitt samfunnsansvar ved å bidra til utdanning av helsepersonell gjennom turnusplasser.

Innlegget kan leses her.

I en kommentar til Fysioterapeuten sier Aas at det er svært lite penger å spare ved å kutte i en turnusstilling, da kommunen får et fastlønnstilskudd fra staten på 240.780 kroner per år per stilling, og stillingen kun avlønnes med 90% av grunnlønn for fysioterapeuter.

 

 

 

Powered by Labrador CMS