Lars Håvard Høgvoll er lettet over at driften kan fortsette ved Vestfossen Fysikalske Institutt i Øvre Eiker. Foto: Kai Hovden

– Muliggjør en forsvarlig drift

Flere selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter jobber med et ufrivillig lavt driftstilskudd fra kommunen. I Øvre Eiker skjer det endringer i 2023 - med innføring av en minsteprosent på tilskuddene.

Publisert

I det siste har flere avtalefysioterapeuter stått frem i mediene for å sette søkelys på hvilke utfordringer et tilbud basert på deltidstilskudd kan medføre for fysioterapeuten - og for kommunens innbyggere.

I november kunne imidlertid lokalavisa Eikernytt fortelle at kommunestyret i Øvre Eiker hadde vedtatt et budsjettforslag for 2023 som innebar økte tilskudd for kommunens avtalefysioterapeuter .

– For oss betyr dette at vi kan fortsette driften, forteller Lars Håvard Høgvoll, fysioterapeut ved Vestfossen Fysikalske Institutt.

Stor pågang

I den nye økonomiplanen er fysioterapitilbudet i Øvre Eiker styrket i forhold til slik situasjonen har vært for kommunen frem til nå. Eikernytt viser til at 13 av 17 av kommunens avtaleterapeuter har jobbet med deltidstilskudd, og at Øvre Eiker i 2021 kun betalte for i underkant av 18 000 av 30 000 behandlingstimer som ble utført det året.

Dialog med politikerne har ført frem: avtaleterapeut Lars Håvard Høgvoll får doblet driftstilskuddet i 2023.

Høgvoll forteller at de har hatt stor pågang av pasienter ved Vestfossen Fysikalske Institutt, hvor de har vært to fysioterapeuter med til sammen 60 prosent tilskudd fra kommunen.

– Av de 30 000 behandlingstimene i 2021 utførte vi 6500 på instituttet, som dermed står for en stor del av fysioterapitjenesten i kommunen, hevder Høgvoll.

og legger til:

– Driftsutgiftene er de samme enten vi jobber én eller fem dager i uka.

Sendte bekymringsmelding

Høgvoll har gjennom det siste året jobbet på vegne av kommunens avtaleterapeuter for å få til en endring.

– For et år siden sendte vi en bekymringsmelding til kommunen, hvor vi blant annet informerte om at Øvre Eiker ligger blant topp tre kommuner i landet som har flest små tilskudd, forteller han.

– Vi har dessverre ikke møtt noen velvilje i administrasjonen, selv om de her har vært klar over de driftsmessige utfordringene med små tilskudd, i over ti år.

Ville påvirket kommunens fysioterapitilbud

Høgvoll hevder at en videreførelse av dagens drift med små avtalehjemler ville vært økonomisk uforsvarlig, og at en endring av driften ville hatt store konsekvenser for kommunens fysioterapitilbud.

– I praksis ville dette bety at fysioterapitilbudet ved instituttet ville blitt redusert med omtrent 70 prosent, en reduksjon som utgjør et stort antall behandlinger, og går ut over tilbudet for veldig mange pasienter, sier Høgvoll.

Politikerne viste forståelse

– Vi erfarte at saken vår frem til nå har stoppet opp hos kommuneadministrasjonen. Når vi rakk frem til politikerne, har disse derimot vist betydelig større forståelse for problemstillingen.

I november la opposisjonspartiene frem et budsjettforslag hvor kommunenes fysioterapitjeneste var styrket. I forslaget, som fikk flertall i kommunestyret, heter det alle avtalefysioterapeuter skal motta et tilskudd fra kommunen på minst 60 prosent.

Høgvoll mener forslaget fra politikerne blir avgjørende for videre drift av instituttet.

– Denne økningen gir oss forutsigbare rammer som muliggjør videreføring av dagens drift og dagens tilbud til pasientene.

Intensjoner om videre økning

– Et tilskudd på 60 prosent dekker ikke en fulltidsdrift, er det likevel nok?

– Jeg forventer at politikerne følger opp i inneværende budsjettperiode og innen kort tid øker alle tilskudd i henhold til arbeidsmengde.

Powered by Labrador CMS