Steinar Krey Voll.

- NFF oppleves ikke som et naturlig valg for sykehusfysioterapeuter

Steinar Krey Voll mener Norsk Fysioterapeutforbund ikke oppleves som en nyttig organisasjon for sykehusfysioterapeutene. Nå roper han varsku i håp om at NFF tar tak.

Publisert Sist oppdatert

Fakta

  • Seksjonsleder for seksjon for fysioterapi og sosialmedisin ved Oslo universitetssykehuset, Steinar Krey Voll har ropt varsku fordi han mener NFF ikke oppleves relevant for sykehusfysioterapeuter
  • Han savner bedre kommunikasjon, flere og mer målrettede kurs samt fokus på sykehusfysioterapeuter ovenfor politikere og beslutningstakere
  • Regionleder Karianne Bruun Haugen tar kritikken på alvor og har allerede startet på forbedringsarbeidet
  • Generalsekretær Stian Rugsveen Engen og Forbundsleder Gerty Lund lytter også til Krey Voll. de opplyser at NFF gjør flere tiltak som bedrer kommunikasjonen og samhandlingen med sykehusfysioterapeutene

Dette ønsker Krey Voll av NFF

1. Kronikker og andre offentlige utspill fra ledelsen om sykehusfysioterapeuter

2. NFF må løfte sykehusfysioterapeuter til Stortingspolitikere og andre beslutningstakere

3. Kursporteføljen for sykehusfysioterapeuter bør styrkes

4. Kommunikasjonen mellom NFF og ansatte på sykehus må styrkes/bedres

I en e-post til ledelsen – samt på sin egne åpne Facebook-profil – tar han til orde for at NFF må bli mer synlige, kommunisere bedre og vise at de er til stede også for fysioterapeuter som jobber på sykehus.

- Jeg har vært frustrert i flere år. Under koronapandemien ble det ekstra tydelig. Avtalefysioterapeuter og kommunalt ansatte fikk den oppmerksomheten de fortjente, og med rette. Men sykehusfysioterapeutene så ut til å bli glemt, sier Krey Voll.

En tung avgjørelse

Det er med tungt hjerte han går til det skritt å kritisere organisasjonen han har vært medlem i, og en del av i mer enn 20 år. Han står frem i Fysioterapeuten ene og alene i håp om at organisasjonen vil diskutere hans innspill og ta dem seriøst. Krey Voll ber om å bli trodd på at han vil NFF vel.

- Jeg kom til et punkt hvor jeg ikke så noen annen utvei enn å si i fra. Jeg sendte mail før sommeren 2020, og fikk møte både forbundslederen og generalsekretæren som begge lyttet. Dog har lite, om noe skjedd. Derfor gjør jeg et nytt forsøk nå, sier han.

Dette savner Krey Voll

Etterlyser bedre kommunikasjon mellom NFF og sykehusfysioterapeuter.

Krey Voll savner blant annet en bedre kommunikasjon mellom politiske ledd som regionleder og ansatte fysioterapeuter på sykehusene. I dag mener han det i hovedsak er overlatt til den enkelte ansatte. Det blir, slik han vurderer det, nytteløst.

- Justisen ved norske sykehus er streng. En ansatt må gå via flere tillitsvalgt-ledd for å ta opp det de har på hjertet. Når det da omsider kommer til et nivå hvor tillitsvalgte skal ta det videre, smuldrer det hele bort. Kommunikasjonen må gå andre veien – fra regionledernivå til den ansatte. Det må opprettes kommunikasjonskanaler hvor de snakker sammen jevnlig, ikke bare i ny og ne, sier Krey Voll.

Han mener også NFF snarest bør legge en strategi og plan for hvordan forbundet og spesialisthelsetjenesten skal bli bedre kjent. Det blant annet med tanke på å utvikle flere og bedre kurs spisset mot sykehusfysioterapeuter.

- Jeg klandrer ingen personlig, men jeg ønsker et oppgjør med kulturen. Det er ikke lett å utvikle kurs for noen du knapt kjenner, og det er ikke nok at forbundslederen har jobbet ved sykehus.

Krey Voll savner også fokus på sykehusfysioterapeutene i forbundsstyret.

- Så langt jeg klarer å se fra sakspapirene, har det i løpet av de siste årene vært langt mellom saker som berører sykehusfysioterapeuter.

- NFF for lite relevant for sykehusfysioterapeuter

Krey Voll frykter at mange fysioterapeuter som jobber på sykehus ikke opplever NFF som relevant, og derfor ikke melder seg inn. Personlig opplever han at mange av hans kolleger trekker på skuldrene når han snakker om NFF.

Selv har han valgt å melde seg ut av forbundet. Det anbefaler han ingen andre å gjøre.

- Jeg gjorde det i håp om at organisasjonen skal våkne og ta mine innspill på alvor. Jeg forstår at det kan oppfattes som feigt, og at jeg heller burde være medlem, ta verv og kjempe min kamp internt. Det har jeg dessverre gitt opp, sier Krey Voll.

Han har tidligere vært faggruppeleder i en årrekke. Som seksjonsleder for en del av fysioterapeutene ved Rikshospitalet og Ullevål, har han ikke tid, mulighet eller riktig rolle til å gjøre den dugnadsinnsatsen det krever å være leder for en faggruppe eller sitte i et annet sentralt verv.

Tar Krey Voll på alvor

Regionleder Karianne Bruun Haugen.

Regionleder Karianne Bruun Haugen i Osloområdet tar kritikken og henvendelsen fra Krey Voll på alvor og er ikke i tvil om at det han tar opp er reelt.

- Jeg har hatt flere samtaler med Krey Voll og han har vært en god sparringspartner. Jeg forstår godt innsigelsene han kommer med. Verken jeg eller NFF som organisasjon er flinke nok til å vise at vi støtter og anerkjenner sykehusfysioterapeuter og sykehusfysioterapiens ulike fagområder, sier Bruun Haugen.

Krey Voll har blant annet tatt opp utfordringen med organiseringen av tillitsvalgte ved sykehusene bremser kommunikasjonen mellom NFF og fysioterapeutene.

- Før pandemien var planen at jeg skulle ut til alle sykehusene på nytt. Jeg ønsker å snakke med de ansatte for å få konkret tilbakemelding om hvordan jeg som regionleder kan bli en relevant støttespiller for fysioterapeutene og tillitsvalgte. Dessverre går den jobben langt saktere enn planlagt, blant annet på grunn av pandemien, sier Bruun Haugen.

Hun innser også at verken hun eller resten av NFF klarer å synliggjøre hvilken jobb de gjør i forhold til sentrale politikere og andre beslutningstakere.

- Leder for faggruppen for hjerte- og lungesyke, Frederikke Tonnaer Liseth og jeg har blant annet jobbet mye med en kronikk om sykehusfysioterapi. Dessverre fikk vi aldri den publisert i noen avis. I tillegg fokuserer jeg alltid på sykehusfysioterapeutene når jeg snakker med sentrale politikere. Det vil jeg bli flinkere til å formidle og synliggjøre, selv om jeg ikke kan fortelle om alle samtalene, sier Bruun Haugen.

Lover forbedring

Hun ønsker også å gjøre sitt – sammen med faggruppeledere og administrasjonen i NFF – for å flere og mer relevante kurs for sykehusfysioterapeuter. Bruun Haugen har også bidratt til å løfte kritikken fra Krey Voll til forbundsstyret.

- Hele NFF jobber med å bli bedre på kommunikasjon. Jeg mener vi bommet da vi i sin tid strammet inn på kommunikasjonsavdelingen i organisasjonen. Forhåpentligvis gjør vi nå konkrete tiltak som forbedrer kommunikasjonen.

Bruun Haugen er oppriktig lei seg for at Krey Voll har meldt seg ut av forbundet, og håper at hjertet hans fortsatt banker for NFF.

- Det er mange nye i organisasjonen og vi er i ferd med å snu skuta. Jeg håper at Krey Voll og alle andre sykehusfysioterapeuter ser og anerkjenner det. Jeg håper han vil melde seg inn igjen, når han ser bedringene. Vi trenger hans stemme i NFF, sier Bruun Haugen.

Ikke bare enig med Krey Voll

Selv om Bruun Haugen mener Krey Voll peker på mye hun vil forbedre, er hun ikke udelt enig i alle innvendingene.

- Påstandene om at vi ikke er kjent med sykehusdelen av vår medlemsmasse, kjenner jeg meg ikke helt igjen i. Nå har vi ingen fra sykehus i regionstyret, men det er første gang. Jeg mener også at de andre regionene har økende antall styremedlemmer fra sykehusene. I Nord er fire av seks regionstyremedlemmer fra sykehusene. Jeg har også jevnlige samlinger for alle tillitsvalgte i sykehusene, sier hun.

Før pandemien deltok hun også i et stort fellesskap av sykehusledere i området rundt Oslo.

- Jeg mener også vi har tatt tak i mye av det han etterlyser og at vi tar tak i utfordringene, sier Bruun Haugen.

Powered by Labrador CMS