Illustrasjonsfoto.

Ny master for fysioterapeuter og annet helsepersonell

Fra høsten kan fysioterapeuter ta en mastergrad i helsevitenskap ved OsloMet. Blant spesialiseringene er ernæringskompetanse, rehabilitering og psykisk helsearbeid, skriver OsloMet på sine nettsider.

Publisert Sist oppdatert

Om utdanningen

  • Noen spesialiseringer tilbys på heltid, mens andre går på deltid.
  • Opptakskrav er bachelorgrad innen helse- eller sosialfag.
  • Noen av spesialiseringene har søknadsfrist 1. mars, mens andre har frist 15. april.

– Helsepersonell og andre fagpersoner som tar master i helsevitenskap, vil få en styrket metodisk kompetanse og kan jobbe mer innovativt i arbeidslivet. De vil også få mulighet til å fortsette videre med en doktorgrad, sier Unni Knutstad, som er programansvarlig for den nye masteren.

Hun sier mastergraden vil bidra til at studentene får redskaper til å forbedre praksis på sine arbeidsplasser.

Kompetansebehov innen ernæring

Spesialiseringene i masterutdanningen er både fra sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter, men det er også tverrfaglige spesialiseringer, som for eksempel empowerment og helsefremmende arbeid.

I følge nettsidene til OsloMet ønsker arbeidslivet å styrke helsepersonells kompetanse i ernæring.

Knutstad fremhever viktigheten av å øke spesialiseringen i ernæringskompetanse for helsepersonell.

– Helsefakultetet har et sterkt forskningsmiljø innen ernæring, og vi tilbyr også den eneste masterspesialiseringen i samfunnsernæring i Norge, sier Knutstad.

Helsesektoren trenger nye og gode løsninger

OsloMet påpeker også at helsesektoren kommer til å endre seg mye i årene fremover, og at det muligens vil bli mer oppfølging i hjemmet og ute i kommunene og færre liggedøgn på sykehus.

– Vi må utvikle oss innen teknologi, påpeker Ingrid Narum, prodekan ved Fakultet for helsevitenskap til OsloMet.no.

– Avhengig av hvilken type teknologi som blir tilgjengelig, vil helsearbeidere stadig måtte utvikle tjenestene.

Hun mener de som tar denne mastergraden, vil få mer kunnskap om å jobbe på nye måter.

– Å jobbe sammen med andre i team for å løse problemstillinger i praksisfeltet, det er noe som er veldig relevant.

Powered by Labrador CMS