Joost Van Wijchen omkranset av programvertene Joakim Moestue Halvorsen (til venstre) og Martin Moum Hellevik

Ny pod-episode: Inn i fremtiden med utforskeren og undervisningsfilosofen Joost Van Wijchen

Han har vært innom store deler av det kliniske fysioterapi-feltet. Han kaller seg selv en utforsker, og fremsnakker begrepet "livslang læring". Nå jobber han ved Høgskulen på Vestlandet. Der er han fagleder for fysioterapiutdanningen. Møt undervisningsfilosofen Joost Van Wijchen!

Publisert Sist oppdatert

Den kreative undervisningsfilosofen og fysioterapeuten Joost Van Wijchen er stadig på nye veier – i alle fall rent faglig. En nytenker og utforsker vil vi tro har interessante syn på hvordan fysioterapifeltet bør se ut fremover.

Stor frihet som krever at vi tar ansvar

-Joost, hvordan vil du sammenligne fysioterapi i Norge med fysioterapi andre steder?

-Vi har en beskyttet tittel. Sånn er det ikke over alt. Samfunnet gir en tillit til norske fysioterapeuter. Det gir frihet, men tilbake må fysioterapeuter utvise mye ansvar.

Og fortsetter:

- Når det gjelder forholdet mellom helsetilbud og innbyggere ligger også Norge høyt. Det er flere helsepersoner per innbygger her sammenlignet med de fleste andre land.

Utgangspunktet er med andre ord godt. Den relativt høye andelen fysioterapeuter per innbygger er nemlig også høy sammenlignet med de fleste andre land. Men: Samtidig er sykdomsbyrden høy. Oppsiktsvekkende høy? Hvorfor? 

Lytt inn for å høre resonnementene!

- Kan gå alle veier

- Hva med fremtidens fysioterapi i Norge? Hva er et sannsynlig scenario?

- Fremtiden kan gå alle veier, svarer Joost Van Wijchen nysgjerrig. 

- Norsk fysioterapi bygger på en rik historie. Samtidig har helseutfordringer og menneskene endret seg. Flere blir eldre. Sykdomsbyrden er høy. Så hvem skal vi behandle?

Tør vi håpe på at fremtiden går fysioterapiens vei?

Hvem er vi?

Gjesten vår peker i episoden på hvem fysioterapeuter er. Hva som er så spesielt med nettopp fysioterapeuter. Hva som kjennetegner en fysioterapeut:

- Vi fysioterapeuter tenker og oppfører oss på helt spesielle måter, hevder han. 

Han mener fysioterapeuter resonnerer på helt spesielle måter. Og sier at det ikke handler om "hands on" eller "hands off". 

- Det handler om hvordan vi er, hvem vi er og hvordan vi tenker og resonnerer, påpeker Van Wijchen.

Før han spør:

-Hvordan ønsker fysioterapeuter å fremstå i samfunnet fremover?

Og hva er egentlig livslang læring? Kan dette være viktigere enn kontinuerlig faglig oppdatering? Eller er dette to sider av samme sak?

Hør Martin, Joakim og Joost Van Wijchen bevege seg inn i fysioterapi-fremtiden i episode 22 av Lateralt og medialt – en podcast om fysioterapi!

 

Powered by Labrador CMS